Print Friendly, PDF & Email

Có Một Điều, Chúng Tôi Rất Mong Bạn Được Biết…

EnglishSpanishVietnamese

Chúa Jesus Christ / Yeshua HaMashiach [danh Ngài theo tiếng Do Thái] là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật, và chúng tôi đã được gặp Ngài.

Không có một ai khác cao trọng hơn Ngài.

Không có vị cứu tinh nào khác. Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất của thế gian.

Ngài là Đấng Mê-si-a [Đấng Cứu Chuộc] cho cả người Do Thái và các dân ngoại [thuộc quốc gia khác].

Ngài vẫn sống trong ngày hôm nay, ở đây và vào lúc này.

Chỉ có một mình Ngài đã trở về từ cõi chết; chỉ duy nhất ngôi mộ của Ngài là trống không, bằng quyền năng Ngài.

Qua cái chết, việc chôn cất, và sự sống lại của Ngài, Ngài đã chứng minh với thế giới rằng không có gì là không thể với Ngài, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời.

Trong thời kỳ viên mãn, mọi đầu gối sẽ quỳ và mọi môi lưỡi sẽ xưng nhận rằng Ngài là Chúa, không bằng vũ lực, nhưng bởi lòng khát khao, trong sự vui mừng hớn hở.

Mọi người đều cần Ngài; không có một linh hồn nào có thể được sống mà không có Ngài.

Không có người nào có thể tự cứu mình.

Dù cho bạn là ai hay bạn đã từng phạm tội ghê gớm đến cỡ nào, không có gì là điều không thể đối với Chúa Jesus Christ, ở vào bất cứ lúc nào hay thời đại nào.

Không có vấn đề nào hoặc tội lỗi nào khủng khiếp đến nỗi Ngài không thể hoặc sẽ không khắc chế nó được cho bạn. Ngài đã thắng và điều đó cũng đang chờ đón bạn.

Không còn có thất vọng hay buồn đau nếu bạn quay về với Ngài.

Ngài không hiện diện ở đây để được bạn “chấp nhận” Ngài là Chúa. Câu hỏi đặt ra là liệu Ngài có chấp nhận bạn hay không mà thôi. Và tất nhiên Ngài sẽ nhận bạn, khi Ngài sẵn sàng để làm như vậy. Cũng vì mục đích này, mà Ngài đã chịu chết và sống lại.

Khi huyết [máu] của Ngài được đổ ra cho tất cả mọi người gần 2.000 năm trước ồ nói đúng hơn là trước khi có sự hình thành của thế giới này ồ thì Ngài đã chuộc mua tất cả mọi linh hồn đã từng sống, đang, hoặc sẽ sống trên thế gian này.

Nếu bạn cảm thấy thời điểm của mình đã đến để tin nhận Ngài, vậy thì bạn nên làm điều đó.

Nếu bạn không đi đến quyết định, mỗi một giây phút chậm trễ sẽ chỉ làm cho mọi sự trở nên phức tạp hơn và càng gây nhiều khó khăn cho bạn về sau. Tuy nhiên, Ngài cai trị tất cả mọi sự.

Bạn không hề có quyền tự do nào để sống cuộc sống của mình một cách độc lập với Ngài và ngoài ý muốn của Ngài đâu, điều đó không bao giờ xảy ra.

Bạn thuộc về Ngài [sở hữu bởi Ngài], dù bạn có tin điều này hay không (nhưng rồi bạn sẽ phải tin), dù bạn có thích điều này hay không (nhưng rồi bạn sẽ biết ơn); bạn sẽ biết được điều này không sớm thì muộn mà thôi.

Không có một con người nào phó sự sống của mình cho cả thế gian, không có một con người nào sở hữu bất kỳ ai cách đường đường chính chính; không có một con người nào đánh đổi mạng sống mình để chết thay cho người khác. Chỉ một mình Chúa Jesus Christ sở hữu tất cả loài người. Ngài là Đấng Tạo Hóa và Đấng Giữ Gìn của chúng ta.

Nhiều nhà sáng lập tôn giáo đã đến và đi. Nhiều người đang sống trong thời nay cho đến khi họ phục vụ xong thời gian làm con người của họ và rồi cũng sẽ chết đi. Nhưng chỉ có một Đấng là Chúa và Cứu Chúa, và Ngài không phải là người đã đến để sáng lập ra một tôn giáo. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, là Đấng đã đắc thắng cõi chết.

Từ bấy lâu nay, loài người đã thành lập nên nhiều tôn giáo mang danh Ngài. Nhưng Ngài lại không có quan hệ gì với họ và công việc của họ.

Hôm nay Chúa Jesus Christ hiện vẫn sống. Không có người Hồi giáo nào có thể nói Mô-ha-méc thường nói chuyện với anh ta. Không có người Phật tử nào có thể khẳng định rằng Phật thường xuyên trò chuyện và tương giao với anh ta. Không có người nào có thể nói rằng anh ta đang có một mối quan hệ, trong sự giao tiếp diễn ra hàng ngày với người sáng lập ra tôn giáo của mình hoặc với bất kỳ người nào đã chết. Sự công bố này chỉ có thể được thực hiện trong Chúa Jesus Christ, là Đấng hiện đang sống và vẫn hàng ngày phán dạy tất cả những người tin và theo Ngài.

Chỉ một mình Chúa Jesus Christ mới có thể ban sự sống, và có quyền quyết định trên sự chết.

Chỉ một mình Chúa Jesus Christ mới có thể giải cứu một người khỏi địa ngục, và có quyền năng khắc chế các công việc của bóng tối.

Chỉ một mình Chúa Jesus Christ mới có thẩm quyền trên Sa-tan và ma quỷ.

Chỉ một mình Chúa Jesus Christ mới có thể ban các quyền này cho bất cứ người nào mà Ngài chọn. Ngài sẽ ban chúng cho các môn đồ của Ngài khi Ngài thấy thời điểm nào thì phù hợp nhất.

Chỉ một mình Chúa Jesus Christ mới nắm giữ số phận của tất cả mọi người trong tay của Ngài, và Ngài có thể làm bất cứ điều gì tùy ý Ngài.

Chúng tôi đã được gặp và biết Ngài như là Cha thiên thượng, Anh Cả [Đấng sống lại đầu tiên từ cõi chết], và Ngài cũng là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.

Chúa Jesus phán: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10 RVV11)

Chúng tôi không phải là thành viên, hay có liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào trên thế giới. Chúng tôi là của Ngài và chỉ duy nhất Ngài mà thôi. Chúng tôi là thành viên của Thân Thể Ngài và là công dân của Vương Quốc Ngài, đó là một nơi chốn không thuộc về thế giới này.

Nhưng Vương Quốc của Ngài nắm quyền trên cả thế gian ngay cả vào thời điểm này, và Ngài sẽ khôi phục và quản trị tất cả mọi thứ theo ý Ngài.

Nhiều người đi đến nhà thờ để cầu nguyện, rao giảng, ca ngợi Ngài, đọc Kinh Thánh, và tuyên xưng đức tin trong danh Ngài. Nhiều người nói tiên tri và thậm chí làm các công trình thật lớn lao trong mắt của con người dưới danh nghĩa của Ngài, nhưng họ không hề biết Ngài; rất ít người trong số họ đã gặp được Ngài. Họ không thuộc về Ngài; và rất là hiếm có ai trong tổ chức họ là của Ngài.

Nhiều người nghĩ rằng họ tận tâm phục vụ Ngài, họ chân thành thuyết phục bản thân rằng các việc làm tôn giáo và lời nói của họ được Ngài chấp nhận, thậm chí làm đẹp lòng Ngài, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra ồ ngược lại nữa là đằng khác. Họ đang bị hủy diệt.

Lý do nhiều người tôn giáo đang đi đến sự hư mất là bởi vì họ thực ra không phải là người tin, dù cho họ có biện bạch như thế nào. Nguyên nhân dẫn đến các vấn đề của họ là do sự vô tín và họ không hề vâng theo Lời Chúa [vi phạm các qui định và điều răn Ngài] phán dạy.

Sự bất tuân của họ là hậu quả của sự thiếu hiểu biết. Nếu họ thực sự hiểu biết thì họ đã cảm thấy cực kỳ sốc và há hốc mồm khi nhận ra những suy nghĩ, lời nói và cách sống bấy lâu nay của cộng đồng họ, và lúc đó họ sẽ nhanh chóng từ bỏ, không suy nghĩ, nói, và hành động những điều mà thực ra là “chống Chúa” như họ đã và vẫn đang làm.

Loài người nói chung ở khắp nơi đang tự hủy hoại bản thân mình và người khác trong đó có con cái họ, nhưng đó là vì cớ họ đã từ chối Ngài. Chúng ta tất cả đều vướng vào tội đóng đinh Ngài. Mọi người chúng ta ai nấy đều hành hình Ngài trên thập giá bằng các tội lỗi của chúng ta.

Ngài rất buồn lòng về các hoạt động tôn giáo, không, điều đó không còn nữa, mà Ngài thấy đau xót thay cho họ, và Ngài cũng rất là tức giận với những người tôn giáo này bởi vì họ đã từ chối không đặt niềm tin vào Ngài và họ cũng đã ngăn chặn không cho người khác đi đến sự nhận biết Ngài; Ngài xót xa cho họ và Ngài thật sự tức giận.

Trong những ngày này, Ngài không còn nhắm mắt làm ngơ nữa; Ngài đã chán ngấy những người tôn giáo luôn làm việc và hành xử theo ý riêng của mình nhưng lại mang danh của Ngài. Sự việc đó đã đến hồi kết thúc.

Hiện nay, Ngài đang tiến hành các bước để cứu rỗi và hủy diệt. Những ai là dành cho sự cứu rỗi, thì sẽ được cứu; còn những ai là dành cho sự hủy diệt, thì Ngài sẽ phó cho sự hủy diệt.

Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rằng về sau cùng Ngài sẽ cứu tất cả, mỗi một con người đã từng bước đi trên thế gian này.

Trước tiên là sự trừng phạt, sau đó là sự cứu rỗi ồ khi mà tất cả mọi người đã học biết được điều đúng sai, thiện và ác, lẽ thật và sự sai lạc, ánh sáng và bóng tối, ơn cứu chuộc của Thiên Chúa so với sự tự xưng công chính của con người.

Tất cả chúng ta rồi sẽ học biết sự khác biệt về hậu quả của một đời sống tuân giữ luật và đời sống vô luật pháp, sự thành công so với thất bại, và đắc thắng so với sự thối chí không bước đi đến cùng.

Tất cả chúng ta rồi sẽ biết phân biệt giữa hy vọng và tuyệt vọng, niềm vui và nỗi buồn, sự nghỉ ngơi và lao động mệt nhọc.

Tất cả chúng ta rồi sẽ biết Đức Chúa Trời trong vinh quang của Ngài, không phải vì chúng ta đã làm được điều gì, nhưng vì Ngài đã làm cho chúng ta, và đưa chúng ta đi đến sự nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời.

Thiên Chúa đã đến thế gian trong hình dáng của một con người, Ngài đã sinh ra trong gia đình người Do Thái thuộc quốc gia Y-sơ-ra-ên (Israel), gồm 12 bộ tộc là các con cháu của Áp-ra-ham, ra từ người con trai duy nhất Y-sác, đó là người con được Chúa ban cho bằng phép lạ trong tuổi già của ông và vợ là Sa-ra.

Ngài đã đến, phán dạy và mở lối để chúng ta có thể đến với Ngài, Ngài là con đường duy nhất của cả nhân loại. Chúng tôi đã sống trong vô vọng và gánh chịu các hậu quả của sự rủa sả và tội lỗi mình trước khi được gặp Ngài.

Ngài đã bày tỏ chính Ngài và đã ban cho chúng tôi một cuộc sống dư dật như lời Ngài hứa. Chúng tôi biết chúng tôi là chiên của Ngài vì Ngài đã nói với chúng tôi như vậy, và Ngài đã thay đổi đời sống của chúng tôi.

Ngài nói rằng Ngài sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ người nào đến với Ngài. Những người đã gặp Ngài đều có được sự bình an thực sự bên trong tâm hồn và một đảm bảo cho họ cả trong thế giới này và thế giới kế tiếp. Ngài sẽ ban cho chúng ta một phần của sự sống trong Ngài ở đây và bây giờ. Còn điều gì tốt đẹp hơn thế chăng?

Không có đạo giáo nào có thể đem đến cho người ta một đảm bảo trọn lành và bình an đích thực; không có con người nào có thể mang đến điều tốt đẹp mà có thể thay thế với sự ban tặng của Thiên Chúa. Điều tốt nhất con người có thể làm là hy vọng những điều tốt nhất, mà không phải tất cả điều tốt đẹp đều sẽ đến với họ. Nếu có một ai đó hứa hẹn điều gì mà họ không thể thực hiện được, chẳng phải họ không khác chi những kẻ bịp bợm đó sao; họ là những kẻ nói dối và luôn toan tính để hòng chiếm lấy những gì có thể được từ bạn. Đừng tin họ. Chỉ mỗi một mình Chúa Jesus Christ mới có thể cung cấp cho bạn một cách hợp pháp sự đảm bảo đầy trọn và bình an thật, cũng như bạn sẽ có sự ủng hộ và ân điển của Đấng Tối Cao là Đức Chúa Trời.

Chúng tôi biết rất rõ những gì chúng tôi đang nói, bởi vì Ngài đã đổ đầy ánh sáng của Ngài trong tâm hồn của chúng tôi; mà Ngài là ánh sáng của thế gian; Ngài đã làm mới linh hồn chúng tôi. Chúng tôi đang được sống trong Ngài, vì chúng tôi đã được sống lại từ kẻ chết với Ngài, bởi vì chúng tôi đã bị “đóng đinh” và được “chôn” với Ngài.

Chúng tôi chỉ nói những lời được ban cho từ Thiên Đàng. Những ai có tai để nghe, thì hãy nghe những gì chúng tôi đang nói với bạn qua Thánh Linh của Ngài.

Chúa Jesus Christ hiện đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, bóng tối, địa ngục, quỷ Sa-tan, sự chết, thế giới này, và khỏi chính chúng ta, những con người đang đi đến sự hủy diệt không tránh khỏi.

Phước cho những ai nghe những lời này và tin. Vì Vương Quốc Đức Chúa Trời dành cho họ, là những người đã hết lòng tìm kiếm và khao khát lẽ thật. Thật vậy, Vương Quốc đã được trao cho họ trước khi họ yêu cầu.

Ngài đã gửi chúng tôi đến để nói những lời này với cả thế giới.

Cũng chính vì điều này mà Chúa Jesus Christ đã hoàn thành sứ mệnh của Ngài, và chúng tôi rất biết ơn.

Victor Hafichuk

Bấm vào ĐÂY để xem các bài viết tiếng Việt.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x