Print Friendly, PDF & Email

Con Cái Của Sự Sửa Phạt

EnglishSpanishVietnamese

"Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con; vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật.” (Hê-bơ-rơ 12:6-8 RVV11)

Mục đích rõ ràng của Đức Chúa Trời về sự sửa phạt đối với một người là để người đó học biết sự vâng lời.

Chỉ có các con trai và con gái của Chúa mới được Ngài sửa dạy mà thôi. Còn đối với những người không phải là con cái Chúa mà lại chịu sự sửa dạy, kỷ luật, và quở trách trong Danh Chúa giống như là dân của Ngài là điều hết sức cấm kỵ. Khi nói về Đấng Christ, Con Trai duy nhất của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh ghi lại như sau:

"Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết; và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu." (Hê-bơ-rơ 5:7-8 RVV11)

Mục đích rõ ràng của Đức Chúa Trời về sự sửa phạt đối với người tin là để người đó học biết sự vâng lời. Những ai thật sự yêu Chúa sẽ sẵn sàng nhận lấy sự sửa dạy cho dù nó đến từ bất kỳ kênh nào hay bởi bất kỳ ai mà Chúa dùng để sửa dạy chúng ta; điều này không quan trọng đối với những người luôn muốn ở trong sự vâng lời Chúa. Những người đã từng được Chúa sửa phạt hiểu rất rõ phần thưởng dành cho họ ở phía trước:

"Tất cả sự sửa phạt lúc nầy dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy." (Hê-bơ-rơ 12:11 RVV11)

Có rất nhiều người tôn giáo trong thế giới này tuyên xưng đức tin và tình yêu dành cho Chúa Jesus Christ, nhưng khi phải đối mặt với vấn đề cá nhân, cần được Chúa điều chỉnh và răn dạy thì họ hiển thị màu sắc thực của mình ngay, họ bộc lộ bản thân là những người nói rất hay nhưng không bước đi hay làm theo lời ấy trong đời sống mình. Chúa Jesus đã nói về những người này:

"Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’" (Ma-thi-ơ 7:22-23 RVV11)

Vô luật pháp. Đó là điều trái ngược với sự vâng lời. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều người đã làm những việc lớn lao "cho Chúa" nhưng tất cả những gì Ngài thấy ở họ không phải là sự vâng lời nhưng mà là vô luật pháp, hay còn gọi là "điều ác” theo như bản Kinh Thánh tiếng Anh KJV đề cập. Thế giới tôn giáo có đầy dẫy các "việc làm tốt" và sự hy sinh trong danh của Chúa hay trong danh các thần tượng trong lòng họ, nhưng họ không thể nào đánh lừa được Đức Chúa Trời:

"Sa-mu-ên nói: ‘Đức Giê-hô-va có vui thích với tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Không! Sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo [lời Chúa phán] tốt hơn mỡ chiên đực’." (1 Sa-mu-ên 15:22 RVV11, CEV)

Sửa phạt là cách của Đức Chúa Trời.

"Vì Ngài không vui thích của tế lễ, bởi nếu Ngài thích, con đã dâng rồi; dù con dâng của lễ thiêu, Ngài cũng chẳng vui lòng. Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời là một tâm linh tan vỡ; Ðức Chúa Trời ôi, một tấm lòng tan vỡ và thống hối Ngài sẽ chẳng coi thường." (Thi Thiên 51:16-17 BD2011)

Sửa dạy con cái là cách của Chúa. Những ai sẵn sàng khiêm nhường và hạ mình xuống sẽ được Chúa sửa dạy và học được sự vâng lời. Những ai phục vụ các thần khác trong danh Chúa và có ý đồ vụ lợi cá nhân thì sẽ bị loại trừ; Khi họ từ chối sự sửa phạt, cũng có nghĩa là họ từ chối việc từ bỏ quyền tự do quyết định trên đời sống của mình trước Chúa, đó là bản chất của tội lỗi.

Tuy nhiên, người ta sẽ thấy có nhiều người luôn sẵn lòng để đi nhà thờ, hát trong dàn hợp xướng, phục vụ trong ban quản trị nhà thờ và làm việc cho các mục vụ, điều hành trang web "tâm linh", làm chứng (nói) cho thế gian biết về Chúa, đọc Kinh Thánh, và thậm chí họ rao giảng trên các góc phố hay đi đến gõ cửa từng nhà dân, và luôn nhiệt tình tham gia các công tác truyền giáo. Họ sẽ nhịn ăn, nếu cần, cầu nguyện thay và thậm chí dâng phần mười, nhưng họ sẽ không nhận được sự sửa dạy đến từ Chúa bởi vì họ không phải là con cái của sự sửa dạy. Chúa đã nói gì về những công trình to lớn của họ?

“Ta chán ghét, khinh thường những kỳ lễ của các ngươi; Ta không ưa thích những lễ hội trọng thể của các ngươi đâu. Mặc dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và tế lễ chay cho Ta, Ta sẽ không nhận lấy; Ta chẳng đoái xem những con thú mập béo dùng làm tế lễ bình an của các ngươi. Hãy dẹp bỏ tiếng hát ồn ào của các ngươi khỏi Ta! Ta không muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi nữa. Nhưng hãy làm cho công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như sông lớn chảy cuồn cuộn." ( A-mốt 5:21-24 RVV11)

Nhưng đối với con cái của sự sửa dạy, là những người có đức tin, Chúa Jesus phán:

"Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi.’" (Lu-ca 17:10 RVV11)

Con cái của sự nổi loạn thì thường hay nói lời này với những người được ủy nhiệm bởi Đức Chúa Trời: "Các anh không được bảo tôi phải làm gì! Tôi có quyền của tôi, nhân phẩm của tôi; Tôi là chủ sở hữu bản thân tôi. Anh là ai mà có quyền bảo tôi phải làm cái này cái nọ?". Họ luôn thấy thật không khó khăn gì để nói những lời này với những người được sai đến bởi Đấng mà họ không nhìn thấy được. Nhưng lại không dễ cho họ chút nào khi phải đối đáp với những con người nhân danh các cơ quan thẩm quyền thuộc thế gian rồi sẽ qua đi này, như cảnh sát hoặc các cấp cai trị. Làm thế nào mà một người có thể biết được, liệu Đức Chúa Trời có ý muốn gửi người kia đến nói chuyện và răn dạy anh ta hay chăng. Chúa Jesus đã phán:

"Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết lời Ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay Ta tự nói theo ý mình." (Giăng 07:17 RVV11)

Bạn hãy đọc Đây là Con Đường Duy Nhất, The Big Lie Exposed, Obedience, và What Can I Say?

Tôi cũng đã từng là một kẻ nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời, nhưng nay không còn nữa nhờ bởi ân điển của Ngài.

Victor Hafichuk

Bấm vào ĐÂY để xem các bài viết tiếng Việt.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x