Print Friendly, PDF & Email

Đây Là Con Đường Duy Nhất

EnglishChinese – FrenchJapaneseRomanianRussianSpanishVietnamese

Thiên Chúa luôn luôn và sẽ luôn luôn hằng hữu. Những điều này chỉ có thể được nói về Ngài. Do đó Ngài là trên tất cả mọi sự. Muôn vật đều thuộc về Ngài, và Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài cảm thấy vui lòng với tất cả. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngài đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài và đã bày tỏ chính Ngài cũng như liên lạc một cách cá nhân với con người. Tại sao Ngài sẽ không giao tiếp với con người nữa và không tiếp tục làm như vậy, nếu Ngài đã tạo dựng loài người trong hình ảnh Ngài? Ngài đã phán dạy tôi, Ngài cũng đã tương giao với nhiều người – trực tiếp và cá nhân.

Ngài có kế hoạch lớn lao cho tất cả các tạo vật của Ngài, đặc biệt là đối với con dân Chúa, những người được sinh lại bởi Ngài:

“Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12-13 RVV11)

Kinh Thánh là một cuốn sách chân thật và có thẩm quyền duy nhất được viết bởi Đức Chúa Trời thông qua loài người.

Có một chỗ trong kế hoạch của Chúa là dành cho điều ác. Ngài đã thiết lập điều ác để chống lại điều thiện và thiện chống lại ác. Thiên Chúa đã để cho con người hành động theo cách riêng của mình để con người sẽ học bài học trong hoàn cảnh khó nhất. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể học được và phải học một bài học đắt giá rằng chỉ có điều tốt mới mang đến lợi ích thật sự chứ không phải điều ác:

“Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, không phải tự ý, nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hi vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:20-21 VI1934)

Khi tất cả mọi sự đã xong, sẽ không còn có ai có thể nói, “Tôi đã không hề biết.” Tất cả mọi người sẽ được biết và trải nghiệm điều ác, cũng như gánh chịu tất cả các hậu quả của nó. Sau khi vượt qua được nó, họ cũng sẽ biết đến sự đắc thắng điều ác.

Để dạy chúng ta sự khác biệt giữa thiện và ác, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết luật pháp của Ngài. Chúng ta tìm thấy các điều răn của luật pháp này được ghi nhận cách chân thực trong một cuốn sách cổ xưa nhất mà chúng ta gọi là Kinh Thánh – cả Cựu Ước và Tân Ước. Kinh Thánh là cuốn sách chân thật và có thẩm quyền duy nhất được trước tác và biên soạn bởi Đức Chúa Trời thông qua loài người (cụ thể là quốc gia Y-sơ-ra-ên), trong nhiều thiên niên kỷ. Cuốn sách này, với sự mặc khải đến từ Thiên Chúa, cho chúng ta một sự hiểu biết rằng Ngài là Ai và Ngài là như thế nào.

Kinh Thánh đã được ghi chép suốt 4.000 năm ròng rã về việc Thiên Chúa tương giao với loài người và về sự kêu gọi của Ngài dành cho một số cá nhân để phục vụ các mục đích của Ngài. Cuốn sách đặc biệt này ghi lại cuộc đấu tranh của con người với cái ác, mà thông qua đó cái ác đã thử nghiệm, trui rèn và chuẩn bị họ hàng thiên niên kỷ qua để nhằm phục vụ cho một sự kêu gọi huyền nhiệm cao hơn cho Chúa trong tương lai.

Loài người đã bị ở dưới quyền lực của tội lỗi thông qua việc lựa chọn điều tốt nhất trong mắt mình.

Điều ác là gì? Điều ác là khi một người tự ý điều khiển hành động mình theo một thái độ hay tình huống trái với ý chí và bản chất của Thiên Chúa. Khi một người làm điều ác người ấy phạm tội, khi người ấy phạm tội anh ta bị mất quyền kiểm soát và ngay lập tức anh ta có khuynh hướng dễ sa vào việc phạm tội lần nữa (hay anh ta trở thành nô lệ cho tội lỗi), anh ta không có sự thay thế nào khác nhưng cứ tiếp tục phục vụ cho tội lỗi:

“Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào, thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính.” (Rô-ma 06:16 RVV11)

Loài người đã bị ở dưới quyền lực của tội lỗi từ lúc ban đầu bằng cách chọn cho bản thân những gì mình muốn và nghĩ là tốt nhất cho mình. Đó chính là tội lỗi – con người lựa chọn cho bản thân mình những gì là đúng trong mắt mình:

“Người nữ thấy trái của cây đó trông có vẻ ăn ngon miệng, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa” (Sáng thế ký 03:06 VI1934, MKJV)

“Trong thời đó, Y-sơ-ra-ên không có vua, mọi người cứ làm theo ý mình cho là phải.” (Các Quan Xét 17:06 RVV11)

Kinh Thánh mô tả loài người đã hoàn toàn bất lực như thế nào để chống lại điều ác, con người đã bị sập bẫy bởi sự lựa chọn của mình và bị điều ác khuất phục quá đỗi đến nỗi anh ta thậm chí không muốn làm điều ngay thẳng nữa:

“Vậy thì sao? Chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và Hi Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, như có lời chép: ‘Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:9-11 RVV11)

Kinh Thánh cũng cho biết con người thật sự cần một quyền năng bên ngoài bản thân mình như thế nào để giải cứu anh ta khỏi điều ác đã khiến anh ta trở thành nô lệ cho nó:

“Đang khi chúng ta còn yếu đuối, thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội.” (Rô-ma 05:06 RVV11)

Chúa Jesus Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời, sự đến của Ngài bày tỏ rằng Luật Pháp Chúa được hoàn thành thông qua Đấng Christ.

Kinh Thánh cuối cùng cho biết Thiên Chúa đã giáng thế như thế nào từ thế giới thuộc linh và Ngài hiện đến trong thân xác con người để cứu con người khỏi quyền lực của điều ác:

“Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jesus đã có, Ngài vốn có hình [bản thể] của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quì xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:5-11 RVV11)

“Phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của lòng tin kính thật quá lớn lao: Đấng đã được tỏ bày trong thân xác, được Thánh Linh tuyên xưng công chính, được các thiên sứ ngắm nhìn, được rao giảng giữa muôn dân, được mọi người tin nhận, được cất lên trong vinh quang.” (1 Ti-mô-thê 3:16 RVV11)

Lòng tự hào cá nhân và tinh thần độc lập đều ngự trị trong sâu thẳm mỗi chúng ta. Với sức mạnh và sự bảo thủ đến như vậy chỉ có Chúa mới có thể giải cứu con người khỏi sự trói buộc này bằng cách là Ngài đã phó sự độc lập của chính Ngài thay cho cả loài người. Đức Chúa Trời đã làm điều này bằng cách hiện đến trong con người của Chúa Jesus Christ.

“Đức Chúa Jesus đáp: Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, thì nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, thì được kết quả nhiều.” (Giăng 12:23-24)

Tuy ở trong xác thịt nhưng Chúa Jesus Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời, là biểu hiện rằng Luật Pháp Chúa được hoàn thành thông qua Đấng Christ. Sự hiện đến của Ngài là một bày tỏ về đời sống chân chính của một người mà lẽ ra anh ta cần phải sống trước mặt Thiên Chúa, như là một đứa con trai của Chúa.

“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật và cũng qua Con ấy Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời. Ngài được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu thì danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu.” (Hê-bơ-rơ 1:1-4 RVV11)

Chúa Jesus Christ đã phó mạng sống Ngài cho tất cả các tội nhân – cho mỗi một con người đã từng bước đi trên đất.

Chúa Jesus Christ là Con Đường, là chiếc cầu nối bắc ngang duy nhất có thể đưa con người đến với Đức Chúa Cha. Ngài là Hiện thân của Lẽ Thật, và là Bản Chất của Sự Sống:

“Đức Chúa Jesus đáp: ‘Ta là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.’” (Giăng 14:6 VI1934)

Chúa Jesus Christ, hiện đến như một người được Đức Chúa Trời uỷ quyền và Ngài đến trong Bản Thể của Đức Chúa Trời. Ngài đã phó sự sống mình cho mọi tội nhân, cho mỗi một người đã từng sống trên đất. Sau ba ngày ở trong ngôi mộ như một người chết, Ngài đã sống lại để sống đời đời trong tất cả những người tin.

Làm thế nào chúng ta có thể được cứu khỏi tội lỗi, khỏi quyền lực của cái ác? Chỉ có một cách duy nhất, đó là: tin – hãy tin và công xưng Chúa Jesus Christ như Đấng Đắc Thắng điều ác, tội lỗi, sự chết, và hậu quả của tội lỗi, bởi vì Ngài đã tuân phục chính mình Ngài cho đến chết và đã sống lại vì lợi ích của chúng ta:

Kinh Thánh dạy: “Người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp [người ngoại không thuộc Do Thái], vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, Đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. Vì, ‘ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.’” (Rô-ma 10:11-13 RVV11)

Thờ phượng Thiên Chúa là nghe những gì Ngài phán dạy, tin và vâng theo.

Bằng hành động cao cả của sự hy sinh lớn lao vì tình yêu thương dành cho loài người, Ngài đã thiết lập quyền làm Chúa của tất cả muôn loài, và tất cả các sự thờ phượng là dành cho một mình Ngài. Vinh dự này thuộc về Ngài vì Ngài yêu thương chúng ta cách trọn vẹn. Nó không chỉ là một vinh dự với Ngài khi chúng ta thờ phượng một mình Ngài, mà nó còn là vinh dự cao nhất cho chúng ta, một đặc ân tuyệt vời để chúng ta có quyền và có cơ hội biết Ngài. Ngài là Đấng tuyệt vời trong tính cách, trong đức hạnh, và trong Bản Thể Ngài.

Thờ phượng Thiên Chúa là nghe những gì Ngài phán dạy, tin và vâng theo. Đó là tuân theo luật pháp của Ngài và điều răn Ngài, cả về mặt tổng thể và về cá nhân. Làm thế nào để tin? Bằng cách làm theo những gì Thiên Chúa phán dạy. Làm thế nào để nghe được tiếng Chúa phán? Kinh Thánh tuyên bố:

“Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi, thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: Bàn chân của người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:14-15 RVV11)

Làm thế nào để biết một người truyền giảng lời Kinh Thánh là người của Chúa hay người đó không thuộc Ngài? Để nhận biết được điều này nó hoàn toàn là một món quà đến từ Ngài:

“Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: ‘Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.’ Đức Chúa Jesus phán với người: ‘Hỡi Si-môn, con Giô-na: phước cho con; vì không phải thịt và máu bày tỏ điều nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời.’” (Ma-thi-ơ 16:16-17 RVV11)

Nếu Thiên Chúa không ban cho, bạn sẽ không thể biết được. Nhưng những ai có tấm lòng trong sạch sẽ được trao cho để biết:

“Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 05:08 VI1934)

Ai là người có lòng trong sạch? Những người cam kết bước đi trong lẽ thật, làm điều ngay thẳng, làm điều công chính đối với bản thân và với tất cả mọi người bằng mọi giá. Họ không tôn trọng con người, và không dành trường hợp ngoại lệ cho bất cứ một ai.

“Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, và sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia cốp.” (Thi Thiên 24:3-6 VI1934)

Thờ phượng Thiên Chúa không có nghĩa là phải trở thành hội viên của một nhà thờ hay cần phải tham dự vào các dịch vụ thuộc giáo hội đó.

Có được một sự lĩnh hội như vậy phải là một món quà đến từ Thiên Chúa, vì loài người đã bị sập bẫy và hoàn toàn ở dưới sự chế tài của việc hay làm trái ngược với ý muốn của Thiên Chúa:

“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10 RVV11)

Thờ phượng Chúa không có nghĩa là phải trở thành hội viên của một nhà thờ hay phải thường xuyên tham dự các dịch vụ của nhà thờ (hay giáo hội) đó. Thờ phượng Chúa không phải là về việc đọc Kinh Thánh, giảng dạy, nói cho người khác biết về Chúa, cầu nguyện, ăn kiêng, trích nộp phần mười cho nhà thờ, giáo hội, cho tặng người nghèo, làm từ thiện, sống trong sạch, hát trong dàn hợp xướng, mặc quần áo đặc biệt hay đồng phục, từ bỏ rượu, ma túy, thuốc lá, kiêng phim ảnh, hoặc không trang điểm. Những ai đang làm điều này không hề thờ phượng Đức Chúa Trời và không xứng đáng với Ngài bởi vì họ làm những điều sau:

Tít 3:4-7 RVV11
4/ Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta được bày tỏ, thì Ngài cứu chúng ta,
5/ không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh,
6/ là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa chúng ta;
7/ để chúng ta nhờ ân điển Ngài được xưng công chính, trở nên người thừa kế niềm hi vọng về sự sống đời đời.

Thờ phượng Thiên Chúa không phải là cần trở thành một mục sư, truyền đạo, giáo sư, người cao tuổi, hay linh mục, hay phải nắm giữ bất kỳ vị trí tôn giáo nào:

“Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn.” (Gia-cơ 3:01 MKJV)

Sa-tan muốn chúng ta tin rằng tất cả các vị trí thẩm quyền tôn giáo đề cử bởi con người đều bắt nguồn từ Thiên Chúa.

“Vì những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để dối gạt và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24 MKJV)

“Nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em; họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong. Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ, và vì họ mà con đường chân lý [lẽ thật] bị xúc phạm.” (2 Phi-e-rơ 2:1-2 RVV11)

Con người của tội lỗi sẽ làm bất cứ điều gì ngoài sự thờ phượng chân thật dành cho Đức Chúa Trời.

Tôi đến trong Đấng Christ để bác bỏ những gì Satan nói bằng cách bày tỏ lẽ thật. Các hoạt động tôn giáo của con người và các công trình mang Danh Đấng Christ của họ thường là sự thay thế cho sự thờ phượng Thiên Chúa chân thật. Chẳng phải người Pha-ri-si đã làm nhiều công trình tôn giáo hay sao? Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng họ chẳng những không thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng thậm chí họ, không khác gì những đứa con của Sa-tan ma quỷ, đã đóng đinh Chúa Jesus trên thập tự giá? Bạn thấy đó. Thờ phượng Thiên Chúa không phải là về việc làm những công trình tôn giáo.

Nhưng con người của tội lỗi thì thường tôn thờ chính mình – cả trái tim, linh hồn, tâm trí, và sức lực của anh ta hoàn toàn phục vụ cho điều đó. Anh ta sẽ làm bất cứ cái gì để tránh sự thờ phượng chân thật dành cho Thiên Chúa. Tại sao? Bởi vì khi ở trong sự thờ phượng Chúa cách chân thật, người đó phải chấm dứt việc tôn thờ bản thân. Anh ta phải chết (từ bỏ chính mình, chết đi với thế gian, với dục vọng cá nhân). Chỉ có một cách để chết và được Thiên Chúa chấp nhận, đó là được đồng xác định với thập giá của Chúa Jesus Christ, bởi quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin:

Lu-ca 9:22-24 VI1934, MKJV
Đức Chúa Jesus phán: “Con Người phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.” Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống, thì sẽ cứu mạng sống mình.”

Trong khi “Chúa Jesus đã làm tất cả cho chúng ta” như nhiều người thường nói, còn có một yêu cầu là chúng ta phải bước theo Ngài và đồng xác định với Ngài trong sự chết của Ngài. Không có cách nào khác. Điều này không có nghĩa là chỉ cần có sự ăn năn (English) tội lỗi (sự vi phạm luật pháp của Thiên Chúa), mà nó còn có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ tất cả những gì phục vụ cho chính mình, tất cả những gì gần gũi và thân yêu đối với chúng ta. Chúng ta phải từ bỏ không chỉ điều ác, mà còn là điều tốt nữa. Đó là lý do tại sao Chúa Jesus phán rằng chúng ta không xứng đáng với Ngài nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ tất cả và chết (chết đi với thế gian, với dục vọng bản thân), vác thập giá mình mà theo Chúa.

Chỉ có sự sẵn sàng mà thôi thì không phải là những gì Ngài phán dạy. Chúng ta phải thực hiện nó. Đó là sự khác biệt như ban đêm với ban ngày giữa sẵn sàng và hành động. Đây là ranh giới để phân biệt giữa hiện thực và hư không, giữa thật và giả, giữa người chân thành và kẻ giả hình (đạo đức giả), giữa chiên và dê.

Nhiều người tuyên xưng đức tin cách vô ích thay thế cho những gì mà Thiên Chúa thực sự muốn ở họ.

Có nhiều người tuyên xưng rằng họ tin Chúa và họ muốn làm theo ý muốn của Ngài. Có không thiếu những người tự xưng đức tin trong Danh Chúa Jesus Christ, và nếu tất cả những người tuyên bố tin Ngài, thật sự tin Ngài, thì thế giới này sẽ là một thế giới rất là khác. Nhiều người nghĩ rằng họ tin, nhưng khi cơ hội đến với họ để cho họ vác thập tự giá mình, thì họ chứng minh họ hoàn toàn không có khả năng cũng như họ không sẵn lòng làm điều đó. Bản chất của xác thịt là luôn tránh đau khổ, cái chết, và không thuận phục cho những điều tương tự. Tất cả chúng ta đều phản ứng giống nhau về vấn đề đó, vì vậy, nhu cầu phổ quát của chúng ta là cần có Đấng Cứu Rỗi và có được ân điển của Ngài (ân huệ và quyền năng) để chúng ta có thể tuân theo.

Điều đáng nói ở đây là nhiều người tuyên xưng đức tin danh nghĩa (cách vô ích) không trực tiếp từ chối các yêu cầu của Đức Chúa Trời, mà họ thà đi tìm một sự thay thế cho những gì Ngài thực sự muốn ở họ. Họ, cũng như Ca-in, dâng các sinh tế cho Đức Chúa Trời: những sự hy sinh, cống hiến và tất cả các loại hoạt động tôn giáo, … – bằng môi miệng họ ca tụng Chúa và hướng dẫn người khác làm như vậy. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thể từ chối họ và sẽ nhận các của lễ ấy, mặc dù họ đã không làm như những gì Ngài yêu cầu. Những người này tự lừa dối chính mình, và công việc tôn giáo của họ chỉ vô ích mà thôi:

Lu-ca 11:39-42 RVV11
39/ Nhưng Chúa phán: “Người Pha-ri-si các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và gian ác.
40/ Hỡi kẻ dại! Đấng đã tạo nên bên ngoài, lại không tạo nên bên trong nữa sao?
41/ Nhưng hãy rộng lòng bố thí những gì mình có, thì mọi sự sẽ trong sạch cho các ngươi.
42/ Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Đức Chúa Trời! Các ngươi phải làm những điều nầy, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia.

Họ không chỉ làm các công việc tôn giáo vô ích, nhưng không có việc làm nào đáng trách hơn là việc họ chọc giận Chúa bằng cách thay thế các công trình tôn giáo của họ cho các yêu cầu của Ngài. Nó xúc phạm đến sự khôn ngoan (sự toàn tri) của Ngài. Vì Ngài là trên tất cả mọi thông minh và trí tuệ, sự xúc phạm này thật là không lường. Đó là sự nổi loạn, đó là tội lỗi của vua Sau-lơ của Y-sơ-ra-ên, mà tiên tri Sa-mu-ên đã đi gặp ông và nói với ông rằng sự vâng lời tốt hơn là vật hiến tế (sự cống hiến hay dâng các của lễ) và tội phản loạn (nổi loạn) cũng nặng như tội tin bói toán (mê tín dị đoan) – 1 Sa-mu-ên 15. Đó là đạo đức giả, người đó nói một đằng và hành động như thể tất cả đều tốt đẹp, nhưng lại làm một nẻo, họ chỉ thực hiện những điều ác nhưng trông có vẻ tốt lành trong mắt Thiên Chúa và con người mà thôi (His Yoke Is Easy).

Kinh Thánh tuyên bố, “Những kẻ ghét Chúa sẽ giả vờ thuận phục Ngài” (Thi Thiên 81:15). Không có lời nói nào khắc nghiệt hơn là lời Chúa Jesus phán dạy những kẻ đạo đức giả. Chính những người lao động tôn giáo là những người mà Chúa Jesus đã không ít lần có xung đột với họ, chứ không phải là quần chúng nói chung, hay ngay cả những người La Mã, là những người đã đô hộ quốc gia Y-sơ-ra-ên của Ngài.

Nó luôn luôn là như vậy; Ca-in tôn giáo đã giết A-bên công chính, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã ném đá và bức hại các thánh đồ và nhà tiên tri trong suốt chiều dài lịch sử. Trong thời gian Chúa Jesus bước đi trên đất, những “người của Đức Chúa Trời” này đã đóng đinh Ngài và tiếp tục bắt bớ và giết các môn đồ Ngài, các con cái của Ngài.

Chúa Jesus đã đến để ban cho chúng ta sự sống, đó là sự thờ phượng Ngài bằng tâm linh và bằng lẽ thật:

“Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi nầy, còn các ông thì nói rằng thành Giê-ru-sa-lem mới là chỗ đáng thờ phượng.” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Nầy, người phụ nữ kia, hãy tin Ta, giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng Cha trên núi nầy hay tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý, ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là Thần Linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật.” (Giăng 4:20-24 RVV11)

Nhiều người nghĩ rằng họ làm Chúa đẹp lòng khi họ đi nhà thờ, nhưng họ thực ra chỉ làm buồn lòng Ngài mà thôi.

Ngày nay, chúng ta có nhiều Giê-ru-sa-lem và nhiều núi (hệ phái giáo hội và tổ chức tôn giáo), nhưng Đức Chúa Trời thì không hề được tìm thấy ở chỗ nào trong vòng họ. Ngài không có ở đó. Thay vào đó, Ngài ở khắp nơi. Khi chúng ta thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật thì Ngài hiện hữu. Hãy đến với Ngài!

Nhiều người đã lừa dối chính mình ở trên núi, trong lùm cây, ở các nơi cao, trong nhà thờ của họ, và trong các công việc tốt lành bởi tay họ. Họ nghĩ rằng họ làm Chúa đẹp lòng khi họ đi nhà thờ, nhưng họ thực ra chỉ làm buồn lòng Ngài mà thôi:

“Dân Y-sơ-ra-ên đã lén lút làm những việc bất chính, chống lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Họ đã xây dựng những nơi cao trong khắp các thành, từ tháp canh cho đến các thành trì kiên cố. Họ đã dựng lên cho mình những trụ thờ bằng đá và tượng nữ thần A-sê-ra trên tất cả những nơi cao và dưới mọi cây xanh. Trên các nơi cao ấy, họ đốt hương như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi họ, làm những việc gian ác để chọc giận Đức Giê-hô-va.” (2 Các Vua 17:9-11 RVV11)

Họ nghĩ rằng bằng cách thuộc làu Kinh Thánh họ làm Chúa vui lòng, nhưng giấu Lời Ngài trong lòng mới là điều đáng mừng còn hơn là lời ngợi khen dâng lên Chúa:

“Hỡi con, hãy giữ các lời Ta, và giấu nơi lòng các mạng lệnh Ta. Khá tuân thủ các mạng lệnh Ta, thì con sẽ được sống; và gìn giữ lời khuyên dạy Ta như con ngươi của mắt con. Hãy cột nó nơi ngón tay con, ghi nó trên bia lòng con.” (Châm ngôn 7:1-3 VI1934)

Họ nghĩ rằng cách họ cư xử hòa nhập theo xã hội là niềm vui của Ngài, nhưng Ngài khinh thường vẻ bề ngoài mà không có bản chất tin kính thánh thiện:

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” (Châm ngôn 31:30 VI1934)

Họ nghĩ rằng họ làm Thiên Chúa đẹp lòng với một danh sách cầu nguyện thật dài của họ và cứ ê a nhiều lần lặp đi lặp lại, nhưng Thiên Chúa xem những hành động này chỉ là những bài thực hành sáo rỗng, là cách thức của các dân ngoại, và lời cầu nguyện của họ là ghê tởm đối với Ngài:

“Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại; vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm [chấp nhận]. Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài.” (Ma-thi-ơ 6:7-8 VI1934)

“Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ đạo đức giả ! Vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài, mà nuốt nhà đàn bà góa; bởi đó; các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng.” (Ma-thi-ơ 23:14 RVV11)

Nơi đâu có sự tồn tại các dịch vụ nhà thờ chính thống hay các hoạt động tôn giáo thì ở đó không hề có Đức Chúa Trời.

Họ nghĩ rằng việc làm chứng (nói cho người khác nghe) về Chúa chiếm được ân huệ Ngài, nhưng việc đó chỉ phục vụ cho việc làm cho những người mà họ quy đạo trở nên những đứa con của địa ngục gấp đôi họ:

“Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.” (Ma-thi-ơ 23:15 RVV11)

Họ nghĩ rằng họ làm vui lòng Chúa khi họ nghiêm túc nộp một phần mười, dâng các của lễ và đóng góp vào việc xây dựng các tòa nhà hội họp thờ phượng xa xỉ, và tuyển dụng những người giảng thuê (thầy giảng), nhưng Ngài biết họ chỉ phục vụ chính bản thân mình.

Họ làm những điều này dưới chiêu bài là hầu việc Chúa Jesus Christ. Họ cũng tin rằng họ đang phục vụ Đức Chúa Trời và miệt thị những ai thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật:

“Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội; và sẽ đến giờ mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm những điều nầy, vì họ không biết Cha, cũng không biết Ta nữa.” (Giăng 16:2-3 RVV11)

Đây là cách duy nhất để thờ phượng Chúa. Nơi đâu có sự tồn tại các dịch vụ nhà thờ chính thống hay các hoạt động tôn giáo thì ở đó không hề có Đức Chúa Trời. Ngài không hiện diện trong bất kỳ hệ thống quy mô tôn giáo nào. Những công việc tôn giáo này là đối kháng với Ngài – các hình thức bề ngoài luôn nhấn mạnh sự công chính của con người, và nó luôn được nuôi dưỡng bởi Sa-tan, là kẻ dỗ dành và kẻ thù của con người và Thiên Chúa. Những thứ này là một mùi hôi thối với Đức Chúa Trời, nó thật sự làm chướng tai gai mắt Ngài. Quý vị hãy thử chọc vào mắt của một người nào đó và xem phản ứng của họ ra sao.

Người tôn giáo sẽ bộc lộ bản chất thật của họ khi những người thờ phượng Thiên Chúa bằng tâm linh và lẽ thật xuất hiện ở giữa họ. Ngay sau đó họ sẽ chế giễu những người thờ phượng Chúa cách chân thật, và hành động của họ làm ứng nghiệm những lời tiên tri đã nói về họ. Họ khinh miệt sự công chính đích thực, là sự công chính đến từ trên cao không phải là của người nữ tôi mọi, nhưng của người nữ tự do, điều này là do bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm, mặc dù công việc thường đến sau khi có đức tin thật.

Họ cống hiến vào cái gọi là mục vụ nhưng họ lại bỏ qua Luật Pháp của Chúa, là Luật Pháp mà tất cả mọi người được yêu cầu phải vâng theo.

Những tín đồ danh nghĩa và tự cao hay xem thường nhóm người tin chân thật với lý do là nhóm này nhỏ bé, thấp kém, lạ lùng, không giống ai, và không tương thích – đó là nhóm những người tin ở bên ngoài hệ thống nhà thờ, mà Đức Chúa Trời đã chọn ra để thể hiện vinh quang và quyền năng Ngài:

“Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 1:27-29 RVV11)

Khi được Chúa kêu gọi, bạn được Ngài gọi để bước đi trong lẽ thật và sống với lẽ thật. Vâng lời là trụ cột trong sự đồng hành với Chúa và là bản chất của việc bước đi theo Chúa:

“Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người” (Giăng 14:21 RVV11)

Danh xưng CHÚA của Ngài đối với người tin nhấn mạnh thực tế và yêu cầu của sự vâng phục. Nhưng trong khi có nhiều người nói , “Lạy Chúa , lạy Chúa,” họ lại từ chối hoặc bỏ bê việc tuân theo. Họ cống hiến vào cái gọi là mục vụ và họ không quên dâng các của lễ nhưng họ lại bỏ qua Luật Pháp của Chúa, là Luật Pháp mà tất cả mọi người được yêu cầu phải vâng theo.

Tôi bị gọi là một tà phái cho việc giảng dạy những điều này. Tuy nhiên, hãy cẩn thận những ai giễu cợt. Tôi được Đức Chúa Trời sai đến. Những người không bị xúc phạm bởi tôi, những người đón nhận lời dạy của tôi và làm theo những gì tôi nói sẽ được phước và sẽ tìm được sự bình an và thịnh vượng của Chúa. Còn những người bịt đôi tai lại và cứ tiếp tục con đường của mình thì sẽ được toại nguyện như tất cả những người trong thời Nô-ê. Chúa đã chấm dứt những ngày nhân nhượng của Ngài. Đây là con đường duy nhất để thờ phượng Chúa.

Ngài yêu quý sự trung thực và ghét sự dối trá. Ngài yêu sự chân thành và ghét thói đạo đức giả.

Có mấy ai có thể đứng lên chỉ tay vào các giáo hội để chỉ trích họ về thói đạo đức giả và sự lầm đường lạc lối của họ không? Không có. Nhận ra sự sai lầm không phải là sự cứu rỗi hay sự phục hồi. Người ta không chỉ cần nhận thức và quở trách sự tăm tối mà còn trước hết phải từ bỏ sự tối tăm sâu thẳm bên trong mình, chính mình dấn bước trong ánh sáng (lẽ thật). Đức Chúa Trời thà rằng bạn là kẻ chống nghịch lại Ngài cách rõ ràng thẳng thắn còn hơn là một người bạn giả dối.

Ngài yêu quý sự trung thực và ghét sự dối trá. Ngài yêu thích người một lòng một dạ và ghét kẻ hai lòng. Ngài yêu sự chân thành và ghét thói đạo đức giả. Ngài yêu tính khiêm nhường và ghét thái độ tự hào. Ngài yêu thích sự thú tội thật lòng và ghét sự nịnh bợ. Tại sao quý vị lại tránh xa ân huệ của Ngài và hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa? Ai có thể thoát được sự báo trả của Ngài?

Nếu bạn muốn thật thà thẳng thắn với người khác và chỉ trích họ, vậy thì tốt hơn và trước hết bạn nên trung thực và xem xét lại chính mình. Bạn sẽ không thể bào chữa cho mình bởi vì những người khác là xấu hay tồi tệ hơn bạn.

“Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em: ‘Để tôi lấy cái dằm khỏi mắt anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được.” (Ma-thi-ơ 7:3-5 RVV11)

Về điều này Kinh Thánh nêu rất rõ: Tội lỗi (độc lập với Thiên Chúa và luật pháp Chúa), mang lại mất mát, cái chết và sự hủy diệt. Việc tìm kiếm Ngài và yêu thương người xung quanh sẽ mang đến cho bạn sự sống.

Bạn phàn nàn rằng bạn không có sự lựa chọn nào khác. Đó là sự thật, bạn không có sự lựa chọn. Thế thì bạn không phải là Đức Chúa Trời, và bạn không bao giờ là Ngài. Bạn không bao giờ được ở một vị trí ngang hàng để tranh luận hoặc cạnh tranh với Ngài, và bạn không có khả năng chống lại Ngài, mà đó chỉ là sự xuẩn ngốc nếu bạn muốn làm như vậy.

“Thế thì bạn sẽ hỏi tôi rằng: ‘Nếu vậy sao Ngài còn quở trách? Vì ai có thể chống lại ý muốn Ngài được?’ Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người nắn nên nó rằng: ‘Sao ông đã nắn tôi như thế nầy?’ Người thợ gốm lại không có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đống đất mà nắn nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn sao?” (Rô-ma 9:19-21 RVV11)

Ngài có thể làm những gì Ngài muốn với tất cả những gì thuộc về Ngài, và bạn không có quyền để tìm lỗi hoặc phàn nàn chống lại Ngài, như thể bạn là sở hữu của riêng bạn hay bạn là sở hữu chủ của Ngài. Đó là con đường duy nhất. Chống cự, và bạn sẽ bị hư mất; tin và vâng lời, và bạn sẽ tăng trưởng và thịnh vượng.

Tôi ở đây để giải thoát cho những người được bổ nhiệm vào sự sống, khỏi những lời dối trá được dạy dỗ như là lẽ thật.

Hãy tránh xa khỏi hệ thống tôn giáo tự tôn, nơi chất chứa đầy tiềm ẩn của sự hủy diệt. Hãy chân thực, khiêm nhường, và dâng trình mình lên Đức Chúa Trời; hãy làm theo những gì Ngài phán dạy, và bạn sẽ có tôn giáo thật sự đó là sự sống.

Tôi được Đức Chúa Trời sai đến để giảng dạy đường lối Ngài cho những người được Ngài bổ nhiệm vào sự sống, để giải thoát họ khỏi công việc của tay con cái loài người, là con đường của kẻ hủy diệt, là các hệ thống tôn giáo của thế gian, là công việc của xác thịt và ma quỷ. Tôi ở đây để giải thoát họ khỏi chính bản thân họ, nhờ ân điển của Chúa.

Tôi ở đây để giải thoát cho những người được bổ nhiệm vào sự sống, khỏi những lời dối trá được dạy dỗ như là lẽ thật, khỏi các phúc âm sai lầm và khỏi các vị chúa giả khác mang Danh Ngài đang được người ta rao giảng.

Tôi ở đây để mang lại cho họ sự hiểu biết về Đấng duy nhất, về Đức Chúa Trời Chân Thật, là Cha và Đấng Cứu Chuộc, Chúa Jesus Christ, Yeshua HaMashiach (Danh Ngài theo tiếng Hê-bơ-rơ), là Đấng đã chịu đóng đinh vì chúng ta, Ngài đã sống lại từ cõi chết, và trước mặt Ngài mọi đầu gối sẽ quỳ và mọi môi lưỡi sẽ xưng nhận Ngài là Chúa của tất cả.

Ngày của Chúa là đây. Thiên Chúa đã chấm dứt những ngày nhân nhượng (nhắm mắt làm ngơ) của Ngài. Không ai có thể ẩn nấp được nữa trong những cái góc nhỏ ấm cúng của mình, trong các hộp đêm, trong phòng ngủ, tháp ngà, pháo đài, và trên những chiếc ghế dựa thoải mái. Tôi đến trong Danh Ngài. Nếu bạn không đồng lòng với tôi, bạn chống lại Đức Chúa Trời. Đó là con đường duy nhất.

Hãy ăn năn. Hãy đến và học hỏi kinh nghiệm ở tôi. Bạn sẽ thấy nó rất khác so với tất cả các tôn giáo mà bạn đã biết. Nó sẽ yêu cầu bạn phải từ bỏ tất cả mọi thứ trong lĩnh vực của bạn để cho sự quan phòng và phán xét của Thiên Chúa.

Nó sẽ không phải là vấn đề “niềm tin mù quáng” Bạn sẽ biết điều gì là đúng đắn mà bạn cần làm. Bạn sẽ không chỉ dựa trên lời nói của tôi – trong nhiều trường hợp, tôi chỉ được dùng để diễn tả bằng lời những gì bạn đã biết là đúng, và bạn chắc chắn sẽ được nghe Chúa phán trực tiếp. Tất cả những người được Chúa kéo đến với Ngài sẽ có sự hiểu biết và nghe được tiếng Chúa phán với mình:

“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng, và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta.” (Giăng 10:27-28 RVV11)

Đừng quên cân nhắc các phí tổn trước khi bạn bắt đầu. Nhưng có một phần thưởng xứng đáng dành cho bạn, hoàn toàn vượt xa mọi phí tổn của bạn.

Tôi đã thử cái cách mà tôi đã thực nghiệm nhiều thập kỷ qua và chứng minh được nó là thật. Tất cả các cách khác cũng đã được chứng minh là sai lầm, bởi Một Con Đường Chân Thật. Tôi đã đặt cược cuộc sống của tôi vào con đường này, và đã chứng minh nó là đúng, bây giờ tôi kêu gọi những người khác làm theo tôi. Con đường tôi đã đi là con đường của Đức Chúa Trời, và bây giờ nó được công khai cho tất cả.

Nó không phải là cái cách thuộc về tôn giáo hay các “dịch vụ nhà thờ” nhưng của thực tế và lẽ thật; không phải là cách của việc làm từ tay con người, nhưng là cách của đức tin, mặc dù nó đi kèm với các công việc lành sau đó – nó là trái quả làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nó không phải là cách của con người, nhưng là đường lối của Đức Chúa Trời. Đó là Con Đường của Lẽ Thật.

Hãy đến và học theo tôi. Bạn sẽ biết tôi nói sự thật, bởi vì bạn sẽ tìm được sự dìu dắt, mục đích sống, bình an, sự ngơi nghỉ, và thịnh vượng chân thật. Điều này sẽ chỉ có được bởi ân điển của Thiên Chúa, bởi vì tôi chỉ là một con người, tôi cũng đã được Chúa giải thoát khỏi quyền lực ma quỷ và tội lỗi nhờ ân điển của Ngài.

Chú ý đến cảnh báo này: Nó sẽ không dễ dàng, thực tế là nó sẽ rất khó khăn. Bạn sẽ phải trả giá tất cả mọi thứ trong đời sống của bạn. Bạn sẽ phải chịu đựng, và có nhiều điều sẽ không được như bạn mong muốn. Toàn bộ thế giới bạn và đời sống của bạn sẽ bị đảo lộn:

Công Vụ CSĐ 17:5-8 VI1934, MKJV
5/ Nhưng các người Do Thái ghen ghét, rủ bọn côn đồ ngoài đường phố, tập họp đám đông và gây rối loạn trong thành. Chúng kéo đến nhà của Gia-sôn, tìm bắt Phao-lô và Si-la để đưa ra trước dân chúng.
6/ Tìm không được, chúng kéo Gia-sôn và vài anh em đến trước chính quyền thành phố, tố cáo: “Những tên nầy đã gây rối loạn trong thiên hạ, bây giờ chúng cũng đến đây,
7/ và Gia-sôn đã chứa chấp chúng! Cả bọn đều có hành động chống lại luật lệ Sê-sa, nói rằng có một vua khác, là Jesus.”
8/ Nghe những lời ấy, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động.

Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:16-42. Đừng quên cân nhắc các phí tổn (là cái giá bạn phải trả để có sự cứu rỗi thật) trước khi bạn bắt đầu. Tôi có thể chắc chắn rằng có một phần thưởng dành cho bạn, hoàn toàn vượt xa mọi sự trả giá của bạn. Đó là con đường duy nhất. Thực ra, bạn không có gì để mất khi bạn đạt được tất cả mọi thứ trong sự tuân phục Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, như nó được định đoạt là như vậy.

Thật vậy, bạn sẽ tìm thấy Chúa, và bạn sẽ thấy rằng Ngài là Đấng hoàn toàn trung tín và chân thật.

Victor Hafichuk

Bấm vào ĐÂY để xem các bài viết tiếng Việt.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x