Print Friendly, PDF & Email

La Tiranía del Orgullo

Spanish – English

¿Por qué no nos ofenden los insultos y los males que nos hacen? Es porque Dios ha removido el poder y la carga del orgullo en nosotros. Él ha crucificado nuestros egos, el cual es un impedimento para cualquier hombre o mujer que desee ser libre y vivir la vida al máximo. El mundo piensa que el orgullo es algo bueno, pero Dios lo llama malo; hay pocas cosas que Él desprecia más que el orgullo del hombre. Está escrito:

“Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; mas con los humildes es la sabiduría” (Proverbios 11:2 RVG).

“Por la soberbia sólo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría” (Proverbios 13:10 LBLA).

“Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu” (Proverbios 16:18 LBLA).

“La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra” (Proverbios 29:23 Biblia Jubileo 2000).

El mundo piensa que el orgullo es bueno. ¡Qué equivocado está! ¡Si tan solo supieran las personas cuánto les cuesta el orgullo! Pero casi todas las personas, aun si reconocen su orgullo, son demasiado orgullosos para enfrentar el hecho de que el orgullo no es bueno; así que se aferran a su orgullo e inevitablemente sucumben a la ira, la depresión, la autocompasión, el resentimiento, la amargura, el miedo, la preocupación, la venganza, todo lo que implica, y los ata firmemente a la pérdida, al fracaso, la derrota, la humillación, el dolor, la decepción, la miseria, el sufrimiento, la destrucción y la muerte en sus múltiples formas diarias.

 

– Víctor Hafichuk (Febrero 5 del 2009)

Related posts:

Tin Tốt Lành Tin Lành Cứu Rỗi
Những gì mà tất cả chúng ta đã được nghe nói đến bấy lâu nay, như là "tin lành" hay phúc âm, lẽ ra phải được nhìn nhận như những gì mà nó thể hiện... đó phải là tin t�"i tệ thì đúng hơn! Thay vào đó một tin tức thực sự tốt lành cần phải được công bố. Sự vị kỷ của chúng ta sẽ thổ lộ ngay rằng nếu một tin tức là tốt lành cho chúng ta, thì nó sẽ phải là một tin hoàn toàn tốt lành, mặc dù nó có thể không là tốt lành cho tất cả những người khác. Vậy nếu nó không là tin tốt lành cho tất cả, thì nó cũng không là tin tốt lành cho một cá nhân nào. Dù muốn hay không, không ai trong chúng ta có thể thu mình lại và sống một cách biệt lập như một hòn đảo hoang trong một thời gian dài được, và nếu có một người nào đó ra sức cố gắng để đi theo một đường hướng khác, thì anh ta chỉ làm phát sinh tình trạng trì trệ và mùi hôi thối, cũng giống như là khi một dòng nước ngừng chuyển động vậy, điều này sẽ tạo thành một đầm lầy đen mà trong đó không một sinh vật nào có thể sống sót.
¿Los Últimos Días – Cuándo?
Muchos dicen que estamos en los últimos días, como si eso fuera algo nuevo. ¿Cuándo exactamente comenzaron los últimos días y de qué se tratan?
真実とは、こういうことだ
真実とは、こういうことだ

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.