Print Friendly, PDF & Email

Cum Eşti Mântuit

EnglishFrenchGermanJapaneseRomanianRussianSpanishVietnamese

Mântuirea începe și se termină cu Domnul Isus Cristos, Dumnezeul Atotputernic și Creatorul a tot ce există:

“Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2)

Isus a spus: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Cititorule, lasă deoparte toate apartenențele religioase, experiența și doctrinele. Simplu – pune totul deoparte. Relația ta cu Dumnezeu nu are nimic în comun cu aceste lucruri. Tot de ce ai nevoie este sângele lui Isus Cristos. Fără sângele Lui, ești mort, indiferent de ce și cât cunoști sau faci. Fără sângele Lui ÎN tine, nu există nici o diferență.

Odată ce sângele Lui curge prin venele tale, ai viață, viață nouă, o viață, într-adevăr, de durată și indestructibilă. Sângele Lui ÎN tine e ceea ce face toată diferența. Este viața Lui în tine (viața este în sânge). Apoi, vei ști că ești cu El. Atunci vei avea siguranța și pacea Lui.

Isus a spus: “Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne în Mine, și Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine.” (Ioan 6:56-57)

El, la fel, a spus: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Prin Duhul lui Dumnezeu, apostolul Ioan scria: “Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață.” (1 Ioan 5:11-12)

Fie că ești mântuit, fie că nu ești mântuit. Fie că ai pe Fiul, fie că nu Îl ai pe Fiul.

Apostolul Pavel spunea: “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” (Fapte 4:12)

El spunea aceasta despre Domnul Isus Cristos, cunoscut în ebraică ca Yehoshua HaMaschiach (Ieșua Mașiach), ceea ce înseamnă „YHWH – Dumnezeu este mântuirea” sau “Cel care (sau va) mântuiește”, Unsul.

Omul nu poate cu mintea lui să facă să fie mântuit sau să aleagă timpul sau modul pentru aceasta. Aceasta este în întregime lucrarea lui Dumnezeu:

“Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Еfeseni 2:8-10)

Dacă ai realizat că te urăști pe sine însăși și păcatele tale, descoperind că această lume își pierde atractivitatea și însemnătatea, și dorești disperat să Îl cunoști pe Dumnezeu și voia Lui, atunci aceasta este doar datorită faptului că El ți-a dat dorința dată. Toate acestea sunt indicii promițătoare, pentru care vei fi mulțumitor, dacă vei continua până la sfârșit. Toate aceste lucruri se află în mâinile lui Dumnezeu, El face calea și alege timpul și mijloacele, oamenii, cuvintele și situațiile, pentru a te aduce la mântuire. Despre El se spune:

“Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. În Proroci este scris: “Toți vor fi învățați de Dumnezeu.” Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la Mine.” (Ioan 6:44-45)

Religia nu te va salva. Fiind mebru într-o biserică și frecventând-o – nu te va salva. Faptele bune nu te vor salva, indiferent cât de mărețe ele pot fi. “Să fii bun și nimănui să nu îi faci rău” – nu te va salva. Doctrina, chiar dacă este adevărată, nu te va salva. Cunoașterea adevărului – nu te va salva. Înțelegerea și înțelepciunea lumii nu te vor salva. Pastorul tău sau preotul sau un bătrân sau un părinte sau oricare mentor spiritual sau ghid nu te vor mântui.

Omul nu se naște fizic cu sau în mântuire, indiferent de apartenența religioasă a familiei sale, și nu contează dacă părinții lui sunt sau nu mântuiți. Numai atunci când Isus Cristos se deschide pe Sine ție, atunci ești mântuit. Nu poți face nimic pentru ca să fii mântuit, înafară de ceea ce îți dă Domnul să faci. Dacă îți este dat să faci ceea ce îți prezentăm aici, atunci acesta este timpul tău pentru mântuire.

Scripturile, așa precum a scris apostolul Pavel, declară:

Romani 10:6-13
6. Pe când iată cum vorbește neprihanirea pe care o dă credința: “Să nu zici în inima ta: “Cine se va sui în cer?” (Să coboare adică pe Hristos din cer.)
7. Sau: “Cine se va coborî în Adânc?” (Să scoale adică pe Hristos din morți.)
8. Ce zice ea deci? “Cuvântul este aproape de tine: în gura ta și în inima ta.” Și cuvântul acesta este Cuvântul credinței, pe care-l propovăduim noi.
9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.
10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihanirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,

11. după cum zice Scriptura: “Oricine crede în El nu va fi dat de rușine.” 12. În adevar, nu este nicio deosebire între iudeu și grec; căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă “oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.

Trebuie să știi și să înțelegi, că toată omenirea este păcătoasă, că nu ne putem mântui singuri pe noi, și doar Domnul poate face aceasta, și o face atunci când El alege. Dacă ai descoperit că strigi la El, așa precum eu am făcut-o, atunci ziua ta pentru mântuire se apropie. Pune deoparte mândria și încăpăținarea, fii pregătit să lași toate docrinele confortabile și primește Adevărul; fii pregătit să crezi nu în ceea ce vrei sau ai fost învățat să crezi, dar ceea ce trebuie să crezi pentru a fi mântuit. Dacă nu ești mântuit și nu ești în pace, atunci consideră că, ceea în ce ai crezut până acum nu a fost folositor pentru salvarea ta. Totuși, El va face totul aceasta pentru tine:

“Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” (Filipeni 2:12-13)

Isus a spus: “veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.”. (Ioan 8:32)

Și: “Deci dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi”. (Ioan 8:36)

Să știi, că există evanghelie falsă și amăgitoare, și calea spre mântuire, deseori, se predică de milioane de oameni care sunt destul de buni și sinceri și care susțin că ei sunt mântuiți, dar o astfel de evanghelie a mințit pe mulți. În câteva cuvinte, ei pot să te instructeze astfel: «Spune: “Isus, eu recunosc că sunt păcătos (deoarece toți oamenii sunt păcătoși). Eu știu că Tu ai murit pe cruce pentru mine și pentru toată lumea pentru a plăti păcatele noastre. Eu Te primesc ca Mântuitor personal și Te rog să vii în inima mea.”

Isus este Acel care te va primi pe tine și pe toată lumea. El este Domnul, El conduce cu tot universul pe care l-a creat. El nu este aici pentru a cerși sau să dorească ca tu să Îi permiți ca El să poată face ceva pentru tine sau ca tu să poți face ceva pentru El, ca și cum El ar avea nevoie de tine. Crede-mă, El aceasta nu face. Fii atent la ce a spus Ioan Botezătorul celor obraznici care credeau că făceau Domnului o favoare prin faptul că veneau să-l vadă pe Ioan și că se botezau:

“Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau să fie botezate de el: “Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: “Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc.”.” (Luca 3:7-9)

El este Domnul, nu uita aceasta, și singurul mod în care va fi vreodată Mântuitorul tău este prin a fi Domnul tău, Învățătorul tău, Ziditorul tău, tot ce este El, indiferent unde ești și ce gândești. El domnește suprem peste toate, întotdeauna a domnit și mereu va domni.

Nu voi pune cuvinte în gura ta sau să presupun că poți face lucrurile în mod corect, dar te sfătuiesc, că în cazul în care Domnul te atrage, atunci vorbește cu El, nu în mod religios sau formal – nimic special – însă cu respect și onoare. Tu nu poți să Îl minți sau să Îl uimești. Încrede-te în El. El te cunoaște în întregime și El are totul sub control. În Biblie se spune:

“Și, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

Cere-I să îți dea credință, care este un dar și nu este ceva ce îl poți obține. Caută-L și nu Îl părăsi niciodată, oricât de disperat nu te-ai simți sau afla în orice moment. Iată o promisiune biblică de Duhul Sfânt prin prorocul Ieremia:

“Voi Mă veți chema și veți pleca; Mă veți ruga, și vă voi asculta. Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:12-13)

Roagă-L pe Domnul domnilor să-ți preia viața și să o facă nouă. Roagă-L să-ți ia păcatele și să îți dea pocăința și o natură nouă, astfel încât să nu mai păcătuiești. Păcatul încalcă Legea Domnului, așa precum e scris în Scripturi și se condensează în cele Zece Porunci.

În timp ce trebuie să încerci, și vei ști că trebuie, să ții Legea lui Dumnezeu, vei realiza că nu poți și vei înțelege că a ține Legea lui Dumnezeu nu înseamnă că ești automat mântuit. Legea este imposibil de ținut. Iată de ce ai nevoie de mântuire. Mântuirea este atunci când Dumnezeu îți permite să ții Legea cu noua natură a ta. Aceasta este harul – permisiunea Lui ca tu să fii în armonie cu voia Lui.

Legea a fost dată ca să te aducă la harul lui Dumnezeu în Cristos:

“Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință.” (Galateni 3:24)

Dacă începi a merge pe Cale, nu te răzvrăti și nu căuta o altă cale, dar continuă cu credincioșie, și El îți va da harul. Ține minte: “Cel neprihănit de șapte ori cade, și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire.” (Proverbe 24:16)

Cum sunt neprihăniții căzuți (cei care caută să facă ce este bine) ridicați?

“Dar eu strig către Dumnezeu, și Domnul mă va scăpa.” (Psalmi 55:16)

Dumnezeu spune: “Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”. (Psalmi 50:15)

Să știi că Dumnezeu vrea ca tu să prosperi în ceea ce este bine și drept, și ca să ai viață. Aceasta înseamnă să Îi dai onoare.

Cum știi că El îți răspunde atunci când ai nevoie în facerea de bine? Iată o promisiune prin apostolul Ioan, care spunea aceste cuvinte ale lui Isus Cristos:

“Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva dupa voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” (1 Ioan 5:14-15)

Cum știm că cerem după voia Lui, dacă Îi cerem să ne salveze? Iată:

“Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” (2 Petru 3:9)

Există multe mărturisiri în Scripturi, care declară că Domnul vrea ca toți să vină la pocăință la timpul lor. Ține minte pentru totdeauna și fii pe deplin încredințat în aceste cuvinte care El le spune celor care-L caută:

“De aceea și Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută, găsește; și celui ce bate, i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau, daca cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă da Duhul Sfânt celor ce Î-L cer!“. (Luca 11:9-13)

El te cunoaște. El te cunoștea în urmă cu mult timp. El știe totul despre tine. Nu te juca cu El sau cu slujitorii Lui. Ce vrea El este ca tu să fii sincer cu El, indiferent de cât de rău ești, sau cât de rău gândești, sau cât de rușine nu îți este. El nu te primește așa cum ești, precum mulți învață. Pe de altă parte, nu te poți prezenta în fața Lui și să te faci acceptabil pentru El. El te va primi, atunci când vei striga la El, și El va începe să te schimbe, ca tu să devii ceea ce El inițial a destinat să fii.

În momentul în care ești mântuit, viața de abia începe pentru tine. Vei înțelege că până atunci ai fost mort. Vei începe o călătorie în care vei fi în stare să fii persoana reală, pe care El a destinat să fii, ceea ce era imposibil pentru tine înainte de salvare; la fel de imposibil ca să lucreze o mașină veche și stricată, având rămășițe mizerabile, și care ruginește într-o groapă de gunoi sau prin tufișuri. Exact cum aceste rămășițe nu au experimentat nimic decât moarte și distrugere și nu au putut face nimic bun, la fel și tu vei descoperi aceeași și pentru tine. Însă, așa precum acea mașină poate fi restabilită la un model nou și strălucitor, spre admirația multora, la fel și tu vei fi restabilit la o viață nouă și utilitate adevărată.

Totuși, nu aștepta admirația lumii. Domnul a promis și a preîntâmpinat, că exact cum L-au urât pe El, așa vei fi și tu urât dacă te vei identifica cu El. Acesta este prețul, pe care trebuie să-l plătești, de aceea calculează costul înainte ca să începi:

“Fratele va da la moarte pe fratele său, și tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor și-i vor omorî. Veți fi urâți de toți, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți ispravi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui?” (Matei 10:21-25)

Spunând aceasta, Domnul nu a promis lucruri minunate pentru credincioși:

“Isus a răspuns: “Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casa, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru Mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viață veșnică.” (Marcu 10:29-30)

“Şi, dacă sântem copii, sântem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.” (Romani 8:17-21)

Citește Our Testimonies. Scrie sau sună-ne, dacă ai întrebări. Suntem aici ca să îi ajutăm pe toți cei pe care Domnul îi atrage și care vor să fie a Lui acum și în viitor. Citește Apa Sfântă, și adresează-te pentru o îndrumare, indiferent cine ești și ce fel de păcate ai comis, sau chiar, cât de bine crezi despre tine, – lasă mândria deoparte – aceasta e o barieră mare către Domnul. Biblia spune că Domnul se împotrivește celor mândri, dar celor smeriți le dă harul.

Precum Dumnezeu nu este părtinitor, exact și noi, prin harul Lui, nu suntem părtinitori. Nu contează dacă ești alb sau negru, bogat sau sărac, tânăr sau bătrân, căsătorit sau singur, criminal, hoț, hulitor, musulman, budist, catolic, protestant, homosexual, traficant de droguri, prostituată, teolog, învățător a Bibliei, diacon, pastor, evanghelist (renumit sau nu), preot, episcop, călugăriță, cardinal sau chiar papa de la Roma. Crede-mă, toți aceștia au nevoie de mântuire, dar asta e și mai greu pentru cei religioși, decât pentru alcoolici, narcomani și prostituate, deoarece ei cred că deja mântuirea o au, dar nu e așa. Chiar Isus a spus:

”Ce credeți? Un om avea doi feciori; și s-a dus la cel dintâi și i-a zis: “Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!”.”Nu vreau”, i-a raspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celalalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: “Mă duc, doamne!” Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” “Cel dintâi”, au răspuns ei. Și Isus le-a zis: “Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut: și, măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit, în urmă, ca să-l credeți.” (Matei 21:28-32)

Avertizare: nu mergeți la cei care vă cer plată pentru sfaturile lor, în orice formă, sau chiar vă vând ceva. Nu mergeți la cei care pune numele lor în lumină (îl evidențiază) sau dau denumirea la unele organizații religioase cu numele lor. Ei nu vă pot ajuta, deoarece dacă ei puteau, atunci nu se reclamau în orice caz. Ei propovăduiesc o altă evanghelie, vă asigur:

“Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, cĂci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi dupa faptele lor.” (2 Corinteni 11:13-15)

Avertizare: Să nu credeți niciodată că El nu vă poate salva:

“Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și, prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.” (Evrei 2:17-18)

Din nou, Isus a spus că la Dumnezeu toate sunt cu putință.

Avertizare: Să nu credeți că diavolul e prea puternic sau că ispitele sunt prea mari pentru voi ca să le depășiți. Acestea sunt doar niște temeri nejustificate sau minciună sau îndreptățire pentru ca să agățați idolii voștri și să vă privați de binecuvântarea măreață a vieții:

“Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiti din ea, ca s-o puteți răbda. De aceea, preaiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. ” (1 Corinteni 10:13-14)

Domnul să binecuvânteze pe cei care Îl caută cu inima curată (El mereu asta face). Să știți că El e atotputernic și credincios:

“Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: “La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.”” (Matei 19:26)

Scriitorul către Evrei spune despre Isus: “Dar El, fiindcă rămâne “în veac”, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca sa mijloceascp pentru ei.” (Evrei 7:24-25)

Avertizare: Dacă auziți Cuvântul lui Dumnezeu, pe care El l-a trimis ca noi să îl propovăduim, nu părăsiți comunicarea cu Trupul Lui. Veniți și prezentați-vă Capului prin acei pe care El i-a pus ca slujitori ai Evangheliei și păstorii sufletelor voastre. Nu există singuratici în comunitatea credincioșilor, dar toți ei s-au adunat pentru un Scop:

“Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința! Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:7-8)

“Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserica și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3:20-21)

Atunci când ești salvat, nu neapărat te vei simți salvat, dar vei ști, că ești salvat. Martorul Duhului lui Dumnezeu va confirma duhului tău că ești mântuit:

“Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:16)

Ține minte, că viața ta va fi transformată:

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17)

La fel, țineti minte, că există trei trepte în procesul mântuirii, așa precum Domnul ilustrează în cele trei sărbători de bază – Paștele, Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor.

Un exemplu în viața reală, citește mărturia mea – Victor Hafichuk. Citește Our Testimonies în calitate de exemple a harului lui Dumnezeu și a credinței lui Cristos în acțiune. Citește aceste învățături, în special: Iată Cum Stau Lucrurile, Apa Sfântă, Pocăința, Ascultarea, Botezul cu Duhul Sfânt, Trei Nivele, Counterfeit Christianity și Biserica. Toate învățăturile și scrierile noastre sunt instructive în Calea lui Dumnezeu și sunt hrană potrivită pentru cei care caută Adevărul. Aceasta deoarece Adevărul i-a inspirat.

Smerește-te, întreabă, crede, pocăiește-te, plătește prețul, și fii perseverent până la sfârșit. Citește Scripturile și caută sfaturile și părtășie cu noi.

“Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru va da cu plăcere Împărăția.” (Luca 12:32)

Victor Haficiuc

Am avut o discuție cu o persoană, a cărui cerere a inspirat să scriem acest articol. Citiți aici:

Evanghelia falsă – A Man and His “Grace” Are Judged

Dl Green vine să afle despre Evanghelia pe care o predicăm. El spune că autoritatea lui exclusivă este ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Citiți mai departe și învățați de la Cea mai vitală și vorbitoare Autoritate despre diferența dintre harul fals și evanghelia oamenilor și Adevărul dătător de viață pe care El intenționează ca să-L cunoașteți și experimentați.

Apasă AICI pentru toate articolele disponibile în limba română.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x