Print Friendly, PDF & Email

歌−真実の道 The Path of Truth

Related posts:

愚蠢透頂的三位一體
在這篇文章,我們將三位一體拆開,將它撕成碎片並將其丟棄在它所屬的神學垃圾桶中。我們首先抹黑解疑答難事奉,正統基督教的捍衛者和許多惡魔般的教義。 閱讀愚蠢透頂的三位一體
Tin Tốt Lành Tin Lành Cứu Rỗi
Những gì mà tất cả chúng ta đã được nghe nói đến bấy lâu nay, như là "tin lành" hay phúc âm, lẽ ra phải được nhìn nhận như những gì mà nó thể hiện... đó phải là tin t�"i tệ thì đúng hơn! Thay vào đó một tin tức thực sự tốt lành cần phải được công bố. Sự vị kỷ của chúng ta sẽ thổ lộ ngay rằng nếu một tin tức là tốt lành cho chúng ta, thì nó sẽ phải là một tin hoàn toàn tốt lành, mặc dù nó có thể không là tốt lành cho tất cả những người khác. Vậy nếu nó không là tin tốt lành cho tất cả, thì nó cũng không là tin tốt lành cho một cá nhân nào. Dù muốn hay không, không ai trong chúng ta có thể thu mình lại và sống một cách biệt lập như một hòn đảo hoang trong một thời gian dài được, và nếu có một người nào đó ra sức cố gắng để đi theo một đường hướng khác, thì anh ta chỉ làm phát sinh tình trạng trì trệ và mùi hôi thối, cũng giống như là khi một dòng nước ngừng chuyển động vậy, điều này sẽ tạo thành một đầm lầy đen mà trong đó không một sinh vật nào có thể sống sót.
地上四處充滿強暴
最大的罪惡不是以刀槍完成的,而是在這世上日常商業交易和事務中的微笑和握手。幕布掩蓋外表的欺騙被拉開,把這些拋開的時期間已經到了。我們共同幸福安康的解決方案既簡單又深刻。

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.