Page 1 of 1

New Translation in Dutch (The Baptism in the Holy Spirit)

Posted: Tue Sep 11, 2018 2:03 pm
by Braden Preston
09/11/18: We have a new translation in Dutch:

De Doop met de Heilige Geest (The Baptism in the Holy Spirit)

Dit artikel verklaart duidelijk het wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom van dit binnentreden in de aanwezigheid van God, iets wat alleen God zelf teweeg kan brengen, of via door Hem uitgekozen voertuigen al naar gelang het Hem goeddunkt. Er zijn vele valse dopen in de Heilige Geest, waar velen door misleid worden. Indien de zoeker naar God oprecht is en bereid de prijs te betalen, zal hij of zij hiervandaan vluchten en zo behoed worden voor het verkeerde. En het zal hem of haar gegeven worden de waarheid te kennen. Lees verder...

Click HERE to read this writing in English.