Print Friendly, PDF & Email

Medelijden hebben met mensen die gepest worden

English – Dutch

“Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan. Een zweep is voor het paard, een bit voor de ezel, en een stok voor de rug van dwazen” (Spreuken 26:2-3).

Men zegt dat je met pesters medelijden moet hebben. Zelden zien we dat zij medelijden krijgen, wel zien we bijna altijd hoe hun slachtoffers medelijden krijgen. Weet dat je met geen van beide medelijden moet hebben. Ik heb nog nooit gezien dat medelijden iets herstelt of opbouwt. Ik heb nog nooit gezien dat medelijden geneest of schade heelt. Er is gegarandeerd een betere manier, voor iedereen die bereid is om het verleidelijke genot van sympathie in te ruilen voor realiteit en volledige genezing. Daarbij zal de treurige, zelfs traumatische ervaring van gepest worden zich omzetten in winst, in een verborgen schat die ontdekt zal worden.

Een belangrijke levensles die ik geleerd heb, is dat waar we ook onder lijden, wat er ook onze kant op komt, we het of nodig hebben of verdienen, of beide. Daarom kunnen we ons in tegenstelling tot wat men over het algemeen gelooft, er beter niet tegen verzetten.

Als ze mijn hand hadden vastgehouden en laten zwelgen in zelfmedelijden hadden ze me onrecht aangedaan.

Ik keek naar een nieuwsfragment over een slachtoffer van pesten op school. De jongen huilde en de verslaggever had medelijden met hem. Een minuut later werd ik verrast door het feit dat het pesten jaren eerder had plaatsgevonden en dat de jongens die hem hadden gepest, publiekelijk hun verontschuldigingen hadden aangeboden tijdens een programma om te dealen met pesten (blijkbaar is het een erkend probleem waar veel aandacht voor is met het doel pesten te stoppen). Toch had deze jongen nog steeds medelijden met zichzelf en was hij huilend op zoek naar sympathie uit elke hoek. Gegarandeerd komt er nog meer lijden zijn kant op. “Diep roept om diep”. Het werk was nog niet compleet.

Ik ben vaak en zwaar gepest als kind. Hoe moeilijk het ook was, ik kan me niet herinneren dat iemand medelijden met me had, ook niet jaren later, zoals bij die jongen. En daar ben ik blij om, want ze hadden me groot onrecht aangedaan als ze mijn handje hadden vastgehouden, zelfmedelijden hadden aangewakkerd, zonde op zonde stapelend, die van hun op die van de pester, en ze zouden enorme en moeilijk omkeerbare schade aan mijn ziel hebben toegebracht. Zolang iemand wordt aangemoedigd zichzelf te zien als een onschuldig slachtoffer van zinloos geweld, komt hij nooit in het reine met zijn lijden.

Zolang iemand niet kan aanvaarden dat er een Goddelijke bedoeling was voor het pesten, hoe onaangenaam en naar het ook was, zal hij medelijden met zichzelf houden, wrok koesteren en bitter en haatdragend zijn. Wat op hun beurt desastreuze gevolgen hebben voor veel kinderen – grove verkeerde beoordelingen, bizarre opvattingen, ongepaste reacties, depressie, wraak vergezeld door ziektes die dit soort houdingen veroorzaken.

God is geen pyromaan; vuur wordt alleen aangestoken daar waar het nodig is dat iets verbrand wordt, en Hij staat geen vuur toe waar dat niet gepast is.

Door medelijden te hebben met degene die gepest wordt, graven sympathisanten het graf alleen maar dieper.

Waarom geven allerhande gedragstherapeuten en hulpverleners, inclusief religieuze hulpverleners het tegenovergestelde advies van dat wat nodig is om mensen uit hun emotionele modderpoel te halen, weg van de negatieve reacties die ze hebben onder moeilijke omstandigheden? Deze raadgevers begrijpen niet wat wel de goede weg is, Gods weg van het verging en je vijanden liefhebben. Ze erkennen Zijn Heerschappij, Zijn Soevereiniteit over alles, zowel goed als kwaad niet; Hij maakt en dient ze beide toe volgens Zijn perfecte liefde, wijsheid en oordeel. Deze mensen begrijpen het principe niet je niet tegen kwaad te verzetten, de omstandigheden te accepteren om ze te boven te komen.

“Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis …. Omdat u de wet van uw God vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten” (Hosea 4:6 GNB).

Door medelijden te hebben met mensen die gepest worden, graven sympathisanten het graf alleen maar dieper. Ik zeg niet dat het gepeste slachtoffer bruut behandeld moet worden alsof zij schuld zouden hebben aan de wantoestand of het zelfde als de schuldige partij, zoals bekend is dat slachtoffers van verkrachting behandeld worden. Ik zeg alleen dat het noodzakelijk is ze te leren de juiste reactie te hebben. Als het nodig is medelijden te hebben, laat het dan gedaan worden in wijsheid en op een manier die positief en productief is.

Deze valse hulpverleners, deze sensatiezoekers, die een slachtoffermentaliteit cultiveren en in stand houden bij mensen die beïnvloedbaar zijn, zoeken hun eigen glorie ten koste van anderen. Ze wandelen op het pad van de vijand, de werken van de mens:

“Wat de daden van de mens betreft, ik ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige” (Psalmen 17:4 HSV).

Ja, pesten is slecht, het is pijnlijk; ja, het is een kwaad, en het lijkt oneerlijk en ongerechtvaardigd. Maar herinner je Jozef? Hij werd ook gepest. Zijn eigen broers wilden hem vermoorden. Zonder Ruben en Judas tussenkomst zouden ze het ook gedaan hebben. In plaats daarvan verkochten ze hem aan kwade vreemdelingen, waardoor hij van zijn thuis en zijn familie werd afgesneden en plotseling, zonder enige waarschuwing of voorbereiding werd weggevoerd naar Egypte, waar hij 13 jaar als slaaf en gevangene heeft doorgebracht. Er leek geen rechtvaardiging voor een dergelijke behandeling. Dit is echter wat hij er 22 jaar later over te zeggen had tegen zijn broers:

“Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en je kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en stelde hen gerust” (Genesis 50:20-21 NBV).

Een van de grootste waarheden is aanvaarding van onze omstandigheden.

Een Goddelijk doel werd verwezenlijkt in Jozefs lijden en er wachtte een grote beloning voor hem die zo geduldig geleden had. Door zijn geloof in God, overkwam Jozef zijn trauma en potentieel kwaadaardige innerlijke houding, welke in de schaduw lagen te wachten om hem te verslinden. Hij aanvaardde zijn omstandigheden en ontving voorspoed als resultaat.

Een van de grootste en meest bevrijdende waarheden is het aanvaarden van onze omstandigheden, wetende dat God volledig in controle is en dat wanneer het werk gedaan is in de diepste innerlijke gedeeltes in degene die het ondergaat, de Uitvoerder die omstandigheden zal verwijderen. Die omstandigheden zullen hun doel gediend hebben en de redenen ervoor zullen ophouden te bestaan.

Laat me hier benadrukken dat ik achteraf spreek over gepest worden, het soort pesten waar men niet aan kon ontkomen. Er is een tijd en plaats om tegen pesters op te treden – ongetwijfeld is het in sommige gevallen de enige manier om ermee om te gaan – maar er zijn ook momenten waar er niks aan te doen viel. Ik heb het hier over dat soort momenten.

Het is belangrijk dat degenen die ongerechtvaardigd kwaad hebben ondergaan, weten dat zij zelf volledig in staat zijn om kwaad te doen en dat ze dat ook van tijd tot tijd op verschillende manieren gedaan hebben. God brengt zulke oordelen om de persoon te testen en het kwaad wat aanwezig is bloot te leggen. Als ze verwachten vergeven te worden, zullen ze ook moeten vergeven. Wat zegt God over diegenen die doorgaan in hun zelfmedelijden en bitterheid naar mensen die hen hebben verongelijkt? Dit is wat Hij zegt:

 

“Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven” (Mattheüs 6:14-15 NBV).

Maar deze geschoolde hulpverleners met hun diploma’s weten niks van de ware wetten en principes van het leven. Ze houden zo hun cliënten gevangen in de stalen kooien van dood en misère. Ze geven voeding aan houdingen en perspectieven die uiteindelijk zullen resulteren in tragische gevolgen.

Met alles wat je in je hebt,  biedt vastberaden weerstand aan mensen die je een schouder geven om op te huilen.

Slachtoffers, vergeef je pesters! Het is beter jezelf als dader te zien dan als slachtoffer. Er is geen betere manier. En denk niet dat je onschuldig bent of dat wat jou is aangedaan door je vijanden niet nodig was. Door op die manier te denken, ontken je God, de Architect van je ziel. Door Hem te ontkennen, Hij die Licht is, blijf je in het duister tasten. Het is jouw keuze.

Met alles wat je in je hebt, biedt vastberaden weerstand aan mensen die je een schouder geven om op te huilen, die je een zakdoekje geven om je tranen te drogen. Ze zijn erger dan de pesters. Pesters geven je wat je nodig hebt. Deze mensen geven je wat je kan missen als kiespijn. Als je denkt dat de pesters jou schade hebben berokkend, wacht dan (als je dom genoeg bent) af wat hulpverleners met je hebben gedaan als ze klaar met je zijn en wanneer jij hun kwaadaardige advies aangenomen hebt. Keer om, bedenk je, richt je tot God. Luister je naar egostrelende adviezen, ben je slechter af dan de pesters die je zo haat.

“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand”. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechter wang slaat, ook de linker wang toe te keren” (Mattheüs 5:38-39 NBV).

“Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Romeinen 12:20-21 NBV).

Victor Hafichuk

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x