Print Friendly, PDF & Email

Artikelen in het Nederlands

Voor degene die de Heer Jezus Christus zoeken en de Waarheid in het Nederlands willen horen, hebben wij al enkele teksten beschikbaar, dank de Heer. We bieden deze aan onder Zijn leiding. Mocht u graag een bepaalde tekst in het Nederlands vertaald zien, laat het ons weten en bij Gods wil zal u deze ontvangen. Dank u.

Nieuwe Teachings:

De viering van de geboortedag van de Antichrist

Ja, het is volkomen waar en ik onderwerp u de historische feiten, als een kwestie van bewijs, verzameld door verantwoordelijke, goed opgeleide en goddelijke mannen, om het te bewijzen. Veel mensen hebben de prijs betaald om deze kennis voort te brengen, zodat we zijn toorn bespaard kunnen blijven.

De Doop met de Heilige Geest

Dit artikel verklaart duidelijk het wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom van dit binnentreden in de aanwezigheid van God, iets wat alleen God zelf teweeg kan brengen, of via door Hem uitgekozen voertuigen al naar gelang het Hem goeddunkt. Er zijn vele valse dopen in de Heilige Geest, waar velen door misleid worden. Indien de zoeker naar God oprecht is en bereid de prijs te betalen, zal hij of zij hiervandaan vluchten en zo behoed worden voor het verkeerde. En het zal hem of haar gegeven worden de waarheid te kennen.

Broederschap onder de Heiligen

“We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijke bestaan” (Romeinen 8:22 NBV). Dit beschrijft de afscheiding en afzondering die iedereen ervaart, ongeacht hoe goed ze met anderen lijken te zijn verbonden. Waarom is dit zo? En wat is de oplossing, die hier voor je staat, klaar om deze meest basale behoefte, dit verlangen naar eenheid te bevredigen? Een schitterende verandering is in aantocht, die bevrediging zal brengen aan het verlangen van de mensheid naar … broederschap met de heiligen.

Medelijden hebben met mensen die gepest worden

Men zegt dat je met pesters medelijden moet hebben. Zelden zien we dat zij medelijden krijgen, wel zien we bijna altijd hoe hun slachtoffers medelijden krijgen. Weet dat je met geen van beide medelijden moet hebben. Ik heb nog nooit gezien dat medelijden iets herstelt of opbouwt. Ik heb nog nooit gezien dat medelijden geneest of schade heelt. Er is gegarandeerd een betere manier, voor iedereen die bereid is om het verleidelijke genot van sympathie in te ruilen voor realiteit en volledige genezing. Daarbij zal de treurige, zelfs traumatische ervaring van gepest worden zich omzetten in winst, in een verborgen schat die ontdekt zal worden.

Duivelse Leer: Redding Is Alleen Mogelijk in Dit Leven    

Is er in de Bijbel enig bewijs te vinden dat iemand slechts dit leven heeft om tot harmonie met God te komen? Zou God iemand die nooit van Jezus Christus gehoord heeft, nooit de mogelijkheid heeft gekregen om te geloven, voor altijd verdoemen? De Bijbel ondersteunt zo’n leer nergens. Sterker nog, de Bijbel pleit er volledig tegen.

De Verzoening van Alle dingen

De Heer zal zeker alle dingen met Zichzelf verzoenen. Deze tekst belicht de belachelijke, heidense Godslasterende leer van de eeuwige marteling en vernietiging, waardoor zelfingenomenheid, angst en wanhoop gekweekt wordt. Daarentegen verklaart het de liefde, macht, glorie en totale soevereiniteit van onze Almachtige Heer Wiens bloed oneindig meer doeltreffend is dan de meesten wordt voorgehouden.

Die verduvelde kerstsfeer

Vier jij, die gelooft in Jezus Christus, kerstmis? Weet je hoe Hij over die viering denkt en waarom? Kom en hoor de waarheid en bedenk of het beter is om naar de Heer te luisteren en Hem te volgen of om de wereld te volgen.

 

Related posts:

Een nieuwe creatie

English - Dutch Tot op de dag van zijn dood, weigerde mijn vader mij te geloven en kon en wilde hij niet begrijpen dat wat God in mij had gedaan een onverenigbaar verschil had gecreëerd tussen hem en mij, niet alleen in termen van denken en manier van leven, maar ook in diepste wezen. Hij bleef hunkeren naar de oude Victor, van wie hij ooit de vader was, en wilde niet accepteren dat ik gestorven was. Hij ging naar zijn graf en bleef hangen bij het mijne. Had hij maar in plaats van het graf van ons beide, de opstanding verlangd. Welke man bij zijn gezond verstand zou de lucht en de vogels willen inruilen voor ondergronds en wormen? Dus in alle verdriet keerde ik hem de rug toe, zonder spijt, nee, nog voor geen moment. Je bent bij mijn graf blijven hangen, verlangend naar je zoon; Ik heb de duisternis verlaten voor het licht en wat gedaan is, is gedaan. De verandering in mij kan niet worden waargenomen door het zwakke menselijke zicht En dus denk je dat ik ongelijk heb, en bent er zeker van jouw gelijk. Rede slaagt er niet in de dingen in mijn nieuwe leven te begrijpen; Verklaringen voldoen niet, ze leiden alleen maar tot ruzie. Mensen, gewoonten, herinneringen roepen, maar ik heb oud ingeruild voor nieuw; Ik heb alles wat slecht en onwaar is, ingeruild voor dat wat goed is en waar. Ik ben een vreemdeling in deze wereld, die je nog nooit hebt ontmoet; Ik heb alleen deze buitenste schil gehouden waarop jouw hart is gericht. Mijn leven is verborgen in Jezus Christu...

得赦免的罪有後果的

願意遭受你的罪的後果。要願意等待主的安排給你的時機和方式,使你從一切束縛中解脫出來。感謝並讚美祂,一方面是為了你的束縛、你的痛苦、你的無助,另一方面是為了祂的應許和對你救贖的執行。 要放心,只要你繼續仰望主和只祂一個,你的需要就會得到滿足,當一切都完成後,你會完全自由、潔淨、純潔,充滿說不出的喜悅。主的旨意將在你身上實現。

Người Ta Nói Ta Là Ai?

Cuộc khảo sát ngắn này dựa trên Sách Khải Huyền sẽ cung cấp câu trả lời cho những ai nói rằng Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời không phải là cùng một Hữu Thể, mà là hai ngôi Đức Chúa Trời khác nhau.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x