Artikelen in het Nederlands

Voor degene die de Heer Jezus Christus zoeken en de Waarheid in het Nederlands willen horen, hebben wij al enkele teksten beschikbaar, dank de Heer. We bieden deze aan onder Zijn leiding. Mocht u graag een bepaalde tekst in het Nederlands vertaald zien, laat het ons weten en bij Gods wil zal u deze ontvangen. Dank u.

Nieuwe Teachings:

De viering van de geboortedag van de Antichrist

Ja, het is volkomen waar en ik onderwerp u de historische feiten, als een kwestie van bewijs, verzameld door verantwoordelijke, goed opgeleide en goddelijke mannen, om het te bewijzen. Veel mensen hebben de prijs betaald om deze kennis voort te brengen, zodat we zijn toorn bespaard kunnen blijven.

De Doop met de Heilige Geest

Dit artikel verklaart duidelijk het wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom van dit binnentreden in de aanwezigheid van God, iets wat alleen God zelf teweeg kan brengen, of via door Hem uitgekozen voertuigen al naar gelang het Hem goeddunkt. Er zijn vele valse dopen in de Heilige Geest, waar velen door misleid worden. Indien de zoeker naar God oprecht is en bereid de prijs te betalen, zal hij of zij hiervandaan vluchten en zo behoed worden voor het verkeerde. En het zal hem of haar gegeven worden de waarheid te kennen.

Broederschap onder de Heiligen

“We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijke bestaan” (Romeinen 8:22 NBV). Dit beschrijft de afscheiding en afzondering die iedereen ervaart, ongeacht hoe goed ze met anderen lijken te zijn verbonden. Waarom is dit zo? En wat is de oplossing, die hier voor je staat, klaar om deze meest basale behoefte, dit verlangen naar eenheid te bevredigen? Een schitterende verandering is in aantocht, die bevrediging zal brengen aan het verlangen van de mensheid naar … broederschap met de heiligen.

Medelijden hebben met mensen die gepest worden

Men zegt dat je met pesters medelijden moet hebben. Zelden zien we dat zij medelijden krijgen, wel zien we bijna altijd hoe hun slachtoffers medelijden krijgen. Weet dat je met geen van beide medelijden moet hebben. Ik heb nog nooit gezien dat medelijden iets herstelt of opbouwt. Ik heb nog nooit gezien dat medelijden geneest of schade heelt. Er is gegarandeerd een betere manier, voor iedereen die bereid is om het verleidelijke genot van sympathie in te ruilen voor realiteit en volledige genezing. Daarbij zal de treurige, zelfs traumatische ervaring van gepest worden zich omzetten in winst, in een verborgen schat die ontdekt zal worden.

Duivelse Leer: Redding Is Alleen Mogelijk in Dit Leven    

Is er in de Bijbel enig bewijs te vinden dat iemand slechts dit leven heeft om tot harmonie met God te komen? Zou God iemand die nooit van Jezus Christus gehoord heeft, nooit de mogelijkheid heeft gekregen om te geloven, voor altijd verdoemen? De Bijbel ondersteunt zo’n leer nergens. Sterker nog, de Bijbel pleit er volledig tegen.

De Verzoening van Alle dingen

De Heer zal zeker alle dingen met Zichzelf verzoenen. Deze tekst belicht de belachelijke, heidense Godslasterende leer van de eeuwige marteling en vernietiging, waardoor zelfingenomenheid, angst en wanhoop gekweekt wordt. Daarentegen verklaart het de liefde, macht, glorie en totale soevereiniteit van onze Almachtige Heer Wiens bloed oneindig meer doeltreffend is dan de meesten wordt voorgehouden.

Die verduvelde kerstsfeer

Vier jij, die gelooft in Jezus Christus, kerstmis? Weet je hoe Hij over die viering denkt en waarom? Kom en hoor de waarheid en bedenk of het beter is om naar de Heer te luisteren en Hem te volgen of om de wereld te volgen.

 

Related posts:

Oración por la Salvación de las Almas
Una de las poderosas doctrinas diabólicas comunes en las iglesias cristianas nominales es la de la oración por los perdidos. Es poderosamente engañosa porque asume una apariencia de gran importancia, y su práctica parece ser abnegada, hasta piadosa, pero no produce más que orgullo y otros males. Esta doctrina carga al alma simple con una tarea inútil, no requerida, y que sutilmente sabotea la obediencia a Dios en una forma aparentemente maravillosa. Neutralizando la obediencia, el alma incauta naufraga en la fe, sin saber contra qué chocó. Desenmascaremos al falso ángel de luz en otra más de sus engañosas enseñanzas, ¿les parece?
La Gravedad del Cinismo Amargo
¿Qué es el cinismo? ¿Hay un cinismo bueno y uno malo? Si es malo, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Ésta es una descripción de una condición generalizada que a menudo no se reconoce ni se considera con sus malos efectos en los que la padecen y en aquellos que se exponen a ella.
Harul - Realitatea
Marea majoritate a creștinilor practicanți nu au nici o idee despre adevărata natură și esență a harului, deși majoritatea folosesc acest cuvântul. De obicei, el folosesc acest cuvânt ca un concept de imaginație rezonabilă; un basm în care e frumos să crezi; o teorie sau doctrină stabilită, fără condiții, fără modificări de viață rezultante; sau cel mai adesea, o favoare nemeritată din partea lui Dumnezeu care vine, indiferent de starea lor spirituală, stilul de viață și atitudine, cu excepția condițăiei de a profesa credința în Cristos. Mulți îl văd ca pe libertatea de la Legea lui Dumnezeu; ei confundă nelegiuirea (fărădelegea) cu harul. Aflați mai multe acum despre adevăratul har, dinamic, eficace, poate și, dacă este necesar, pentru mântuirea sufletului vostru, prin Cuvântul Adevărului și credință rezultantă.

Leave a Reply