Print Friendly, PDF & Email

De viering van de geboortedag van de Antichrist

Chinese – Dutch – EnglishSpanish

We zijn nu al jaren bekend met de ware aard en oorsprong van Kerstmis. Na het schrijven van “die verduvelde kerstsfeer”, laten we nu, in 2011,  de ultieme duivelse realiteit van dat feest zien. Kerstmis heeft niet alleen haar valkuilen die heidens zijn, wat op zich erg genoeg is, maar het is compleet heidens zowel van oorsprong als van aard, en dat is nog veel erger. En nog erger is dat het gevierd wordt in de prachtige Naam van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus. Alsof dat niet genoeg is (hier komt de knaller) Kerstmis (“miss van de gezegende”) is de viering van de geboorte van de antichrist.

Ja, dit is helemaal waar, en ik zal het bewijzen door je de historische feiten te geven, zoals door de geschiedenis opgetekend, verzameld door verantwoordelijke, bestudeerde mannen die in God geloven. Velen hebben de prijs betaald om deze kennis naar voren te brengen, zodat ons Zijn woede bespaard blijft.

Deze adem stokkende openbaring, die me al een tijdje bezig hield, kwam een paar maanden geleden tot mij. Ik stond op het punt om het feit dat Kerstmis de precieze datum is waarop de geboorte van de antichrist wordt gevierd, op internet te zetten toen mijn vrouw, Marilyn, een artikel vond dat bevestigt wat wij hebben geleerd en wat God in zijn gratie aan ons heeft geopenbaard. Het artikel geeft ook een aantal bevestigende details.
Lees The Shocking Pagan Origin of Christmas. (De shockerende heidense oorsprong van Kerstmis).

Decennia geleden, liet God mij weten dat zijn woede inderdaad op dit feest rust, zelfs zwaar rust en ook op degenen die eraan deelnemen (in verhouding tot hun kennis hierover) zoals op geen enkel ander feest voor zover ik weet. Ik heb met Zijn ogen gezien wat verborgen is voor de mens. Gezien de feiten is het geen wonder dat het Hem zoveel verdriet doet!

Neem alsjeblieft de tijd om het artikel te lezen zonder van te voren aan te nemen dat je het allemaal al gehoord hebt, zoals velen van ons geneigd zijn te doen. Mijn wens voor jou en iedereen is de zegening die voortvloeit uit de bevrijding de waarheid te kennen in al haar facetten.

Een kleine waarschuwing: We zijn verschillende goede artikelen tegen gekomen over vele onderwerpen. Maar ook al zijn dingen qua leer voor het grootste gedeelte waar en juist, toch vinden we ook dingen waar we het niet mee eens zijn. Daarom bevelen we bijna nooit werk van anderen aan. Als we dit namelijk doen, voelen we ons verplicht de punten te verklaren waar we het niet mee eens zijn. En ook al is het artikel naar onze mening volledig correct, de website zelf kan best fout zitten qua leer, toepassingen, uitdrukking en religieuze affiniteit. Onze zorg is dat mensen niet de fout maken alles zomaar te slikken.

We hebben het historische materiaal betreft Kerstmis niet tot in de details onderzocht, maar over het algemeen vonden we het kloppend en wordt het ook bevestigd door diverse andere bronnen. We willen een ding wel noemen waarvan we vinden dat het gecorrigeerd moet worden en willen dat de lezer, de schrijvers en editors van het artikel dit begrijpen.

Ook al zijn we het wellicht eens met het algemene standpunt wat de website als leer aanneemt, we zijn het met andere dingen niet eens. De site ontkent de onbevlekte ontvangenis van Jezus Christus als God, onze zondeloze Verlosser. Daar gaat de redding van de mensheid. Er is geen grovere fout te maken dan deze.

Dus lezer, neem niet zomaar aan dat we het op alle punten eens zijn of dat we qua geloof aansluiten bij wie dan ook waar we materiaal van aanbevelen. Ontvang het artikel en wat wij erover zeggen en laat het daarbij. Neem buiten materiaal dat we aanbieden niets zomaar aan. Het aller belangrijkste, kijk naar de Heer voor een getuige of iets waar is. Toegegeven, met een dergelijke fout in hun leer, zou je er goed aan doen hun site te vermijden. Het is onze oprechte hoop je veilig door de ondiepe wateren te leiden die wij tegen komen.

In dit artikel wordt meer genoemd waar we het niet mee eens zijn, maar vooralsnog zijn we het oneens met dit nogal kleine punt. De schrijver/editor schrijft:

“Als je het woord ‘Santa’ (Kerstman wordt in het Engels vertaald met ‘Santa Claus’, wat meer lijkt op ons woord Sint Nicolaas) herschikt, krijg je ‘S-A-T-A-N,’ en ‘Claus’ lijkt op ‘klauwen’ – met andere woorden, ‘Satans klauwen’! Wil je dat Satan, de aartsvijand van de mensheid, zijn klauwen kan zetten in je kinderen?”

De woorden in die paragraaf voor en na deze zinnen zijn wat ons betreft prima. Maar waarom zou je dit soort kinderachtige speculeringen willen aanhalen? Het woord ‘Santa’ betekent oorspronkelijk ‘Sint’, als in Sint Barbara, of sint Monica of Sint Lucia, zoals het liedje van vroeger. Claus heeft net zoveel te maken met klauwen als de ‘tor’ uit Victor iets te maken heeft met Thor of Inge iets van doen heeft met lange vingers. Claus/Klaas is simpelweg de afkorting van Nicolaas/Nicklaus, als in Sint Nicolaas. Laten we ons niet verliezen in misleidende logica en woordspelingen die onze geloofwaardigheid in diskrediet brengen.

Victor Hafichuk

Related posts:

What Is the Inexcusable Sin?

From: Hernan To: The Path of Truth Sent: Thursday, March 17, 2016 10:02 AM Subject: Inexcusable sin   Hello Victor I want to do a question to you that of the inexcusable sin?Hernan From: Edwin Romero To: Hernán Sent: Sunday, March 20, 2016 10:48 AM Subject: El Pecado ImperdonableHernán, Te escribe Edwin Romero, traductor de The Path of Truth. Recibimos tu nota donde le haces una pregunta a Víctor sobre el pecado “inexcusable.” Aquí tienes una respuesta: Seguramente te refieres a estas Escrituras: “Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.” (Mateo 12:31-32 RV) Ese pecado (blasfemia) se refiere a atribuirle la obra de Dios a Satanás, a pesar de tener evidencia de lo contrario. Jesús había dado suficiente evidencia de que Él era de Dios, pero los hombres, principalmente los religiosos, creyeron que Él estaba actuando por el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Él, y entonces ellos estaban sujetos al juicio en tanto que permanecieran en su incredulidad, blasfemando contra el Espíritu Santo. Si una persona está en incredulidad, no puede ser perdonada, ni en esta vida ni en la otra. Si esa persona llega a creer y se arrepiente, por la gracia de Dios...

七十六個猶太的問題

宗教世界充滿以世俗的智慧關於上帝和聖經的事。人在反駁上帝的真理和權威方面可以如此聰明。他之所以這樣做,是因為他被那個駁斥傾向的起因所擁有,那是罪惡本質的傲慢與獨立。我們回答人們自豪地提出的憤世嫉俗和矛盾的問題,在他們的駁斥耶穌基督/耶書亞作為彌賽亞,猶太人和全世界的主和救主的合法性。

Doctrina Diabólica: La Salvación Es Posible Sólo en Esta Vida

Doctrina Diabólica: La Salvación Es Posible Sólo en Esta Vida
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x