Print Friendly, PDF & Email

何為該基督?

English – Chinese

“但掃羅越發有能力,駁倒住在大馬士革的猶太人,證明耶穌是基督” (使徒行傳 9:22)。

“因為他在公眾面前極力駁倒猶太人,引聖經證明耶穌是基督” (使徒行傳 18:28)。

是的,何人是該基督,而答案當然是「該主耶穌。」

但是,我們也可以問何為是該基督?答案是令人興奮的。

基督是:

那唯一的那個
該受膏者
該應許的
神的聖者
以馬內利、或「神與我們同在」
神的該種子種在地球上
在肉身的神
生命之源
生命的糧和水
以色列的希望
神的顯現
神對人的愛
救世主、救贖主、救主
那唯一的中保
人與神之間的橋樑
通往永生的門
神顯現的旨意
神為人的目的
永生
立好的根基
首先與末後的
世上的光
人唯一和堅固的指望
榮耀的盼望
道路、真理和生命
人命運的至高榜樣
萬物的實現
在萬有之上的得勝者
神與人的結合
受苦
那個吞噬的
神之火
生與死的結合
對人類將來的預言
萬物的重造與和解
消除宇宙的一切仇敵
大收割的該種子
為義律法的終結
一切智慧和知識的財寶

維克多·哈維克 (二零零七年十月二十二日)

Related posts:

Sự Qui Tụ trong Chúa

Ngày của Chúa đã đến, đó là ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và cũng là ngày Ngài tập họp những người được chọn ở khắp bốn phương. Bây giờ là thời điểm của sự đầy trọn của Kỳ Lễ lớn trọng thể cuối cùng, Lễ Lều Tạm, để hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời. Giờ là lúc những người tin tham gia vào giai đoạn còn lại và vác thập tự giá mình, trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Đức Chúa Jesus giờ đây hiện diện trong những ngày cuối cùng này nhằm thiết lập nên một trật tự hợp lý giữa tâm linh và linh h�"n, giữa vợ và ch�"ng, và giữa mọi người tin, để đem Thân Thể Ngài (Hội Thánh) vào sự trọn lành. Đó là sự quy tụ trong Chúa.

Doctrina Diabólica: El Alma Es Inmortal

Doctrina Diabólica: El Alma Es Inmortal

基督徒,你的信仰表白是徒然嗎?

許多認為自己不在黑暗中的人從未認識那真光,因此不知道其中的區別。作為教會成員身份,無論多麼虔誠或長期,對上帝都是沒有用的,祂是光。相信一些真正的教義也對上帝沒有什麼用的;法利賽人就是一個例子。現在聖經說,人若在黑暗中行走,就不知道往哪裡去 (約翰福音 12:35)。有多少人認為他們直立而堅定地行走,但實際上,他們身上滿是瘀傷,經常躺在地上?
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x