Print Friendly, PDF & Email

Gehoorsaamheid

Afrikaans – Chinese – EnglishFrenchJapaneseRomanianRussianSpanish

Daar is een groot vloek in nominale Christendom – onder daardie mense wie die Naam van Jesus Christus noem. Daardie vloek is suiwer en eenvoudig GEHOORSAAMHEID. Dit behoort nie so te wees nie. Elkeen wie Sy Naam noem, moet met beide mond en hart kan sê “Ek verlustig my om U wil te doen, O Here my God.” Gehoorsaamheid behoort ‘n seën en nie ‘n vloek te wees nie.

Hoekom noem ek gehoorsaamheid ‘n vloek? Omdat baie mense wie voorgee om in Hom te glo, gehoorsaamheid verag. Hulle haat Sy Wet en hulle haat Hom. Dit is nie net ‘n aap op hul rug nie, maar King Kong homself. Hoe weet ek? Want toe ek ? beroep doen vir werklike gehoorsaamheid aan die Here, het hulle my gehaat en op my afgespring daaroor. Hulle dink dat godsdiens met al sy aktiwiteite en gebruike gehoorsaamheid is, en toe ek anders sê, het hulle op hul tande gekners en gespot.

“Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.”(Mattheus 15:8-9 AOV).

Tensy jy God gehoorsaam, is jou woorde en lofliedere soos vloeke.

Op ‘n tyd het ek sekere stede as veral godsdienstig aangesien toe ek in ag neem al die kerke wat hulle gehad het, maar nou sien ek baie kerke in elke stad. Dit blyk dat die aanbidding van Jesus Christus pandemies is in Noord-Amerika. Skakel die TV of radio aan, en jy sal blootgestel word aan ure van godsdienstige programme en prediking. Maak jou koerant by die godsdienstige seksie oop, en jy sal dit gevul sien met advertensies vir eredienste en godsdienstige aktiwiteite. Daar is geen tekort aan godsdienstige byeenkomste en Bybelstudies nie.

Tog het ek ‘n tweede keer gekyk en sien ek oral wetteloosheid en korrupsie. Ek sien boosheid aan die regterhand en aan die linkerkant, voor en agter my. Die land is gevul met afgryslikheid. Hoogmoed is oral verspreid. Gierigheid is ‘n aansteeklike siekte, versprei deur ‘n blote oogopslag of gedagte. Ek neem ‘n derde blik en sien dat diegene wat hulself Christene noem, nie minder geblameer hoef te word as diegene wat geen belydenis van geloof maak nie. Daar is niks oor behalwe skou en bedrog nie. As daar een sonde is wat deur die Here veroordeel word, is dit geveinsdheid. Daarom is die mense wie hulself Christene noem meer skuldig.

“En hoekom noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?” (Lukas 6:46 AOV)

Lig jou neus op vir die nasies “Christen.” Op die ou end, gaan jy na die Hemel, en hulle nie, reg? Jy self-regverdige, aanstootlike persoon; jy dink jy sal ‘n pilaar maak in die Tempel van God? Ek sê vir jou, jy sal gelukkig wees om ‘n welkom deurmat in die hel te word en selfs nou dien julle as bewaarders by die hekke van die hel. Julle nooi die blindes en die onkundiges in, en wanneer julle hulle het, weier julle om hulle te laat gaan.

Gaan na jou kerke, hou jou eredienste, sing en skree lof tot God, en vertel ander oor die vreugde van Jesus, voeg nog waarborg vir jou veronderstelde ingang na die Hemel. As jy so vrygewig is soos om met een van jou gode af te sien, naamlik geld, gee dit aan jou kerk, totdat jy niks oorhet nie, net om jou geloof en getrouheid te bewys.

Maar ek het nuus vir jou. Tensy jy God gehoorsaam, is jou geld soos die offer van menstruele doekies op Sy altaar; jou woorde en lofliedere is soos heftige vloeke; jou getuienisse is soos die verspreiding van bose skinderpraatjies en lastering; jou opgeligte arms en oop hande is soos wit gekneukelde driftige vuiste gereed om jou Maker uitmekaar te skeur, wat jy in al jou weë doen. Die dienste wat jy hou, is soos veragtelike orgies. Die geboue waarin jy aanbid is huise van swak reputasie, vol van die hoere en dobbelaars – hoere omdat jy alles wat goed is verontheilig, dobbelaars omdat jy dink dat deur toevallige vertonings van ontsag te beklee, jy soveel sal win.

In werklikheid versamel jy vir jouself streng oordeel bymekaar vir die laaste dag.

Wat God wil hê is gehoorsaamheid en werklikheid.

Daardie dag het gekom, dit is nou hier. Jy kan nie meer ontsnap nie. Jy kan nie meer wegsteek nie; dit wat jy verberg het sal nou blootgestel word. Terwyl jy daarin geslaag het om jou naaste en jouself te mislei, moet jy nou onverwags wakker gemaak word om te besef dat jy God nie kon flous nie. Hy sal dit nie meer vat nie.

God is nie geïnteresseerd in jou werke nie. Hy stel nie belang in jou trane nie. Hy haat jou slagoffers, jou verbale godsdienstige praatjies, jou glimlae en vriendelike vertoning aan ander. Hy verloën jou kerklidmaatskap en bywoning, jou Bybelvers memorisering, jou getuienis pogings om die wêreld te red. Hy haat dit. Wat Hy wil hê, is gehoorsaamheid en werklikheid.

“Het die Here behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.” (I Samuel 15:22-23).

Weet dit, jy wat sê jy het Jesus lief,  jy wat sê jy is wedergebore, jy wat aanneem om in die Gees gedoop te wees, om in staat te wees om te profeteer, in tale te praat, om groot dinge te doen vir die heerlikheid van God:

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die Hemele is.” (Mattheus 7:21 AOV).

“Gehoorsaamheid aan wat? Wat is Sy wil? ” vra jy. ‘n Belangrike vraag. Vra, om werklik te wil weet, en jy sal weet. Die Here wil hê dat jy moet weet, en Hy het my gestuur om jou te vertel.

Die wette van die fisiese en geestelike natuur moet gehoorsaam, nie geïgnoreer word nie.

Daar is drie vlakke van gehoorsaamheid:

1) Jy moet ag gee op gesonde verstand in alledaagse dinge.

Alhoewel die Bybel baie dinge spesifiek dek, spreek dit, byvoorbeeld nie ‘n woord oor rook nie. As ‘n mens nie redelikerwys kan aflei rook is skadelik en daarom verkeerd nie, is daar geen hoop vir hom nie. Daardie mens is dom en moet gelaat word met sy gekose vernietiging. (Ek sê dit nie van die een wat wil ophou en nie kan nie, maar die een wat dink daar is nie ‘n probleem met rook nie.)

Gesonde verstand beginsels is wette van God, selfs die besondere Tien Gebooie. Hoe? Kom ons gaan voort met die onderwerp van rook en sien:

Rook maak jou dood en almal wat jou tweedehandse rook inasem. Jy is skuldig deur die gebod te oortree wat sê: “Jy mag nie doodslaan nie.” Deur longsiekte, hartsiekte, en kanker op jouself of ander te bring, skep jy koste vir die belastingbetaler, jou naaste, en almal in die samelewing. Jy is dus skuldig aan die oortreding van die gebod wat sê: “Jy mag nie steel nie.” Jy oortree ook die wet wat sê: “Eer jou vader en jou moeder.” Per slot van rekening, wil hulle hê jy moet sterf? Dink jy hulle geniet om jou te sien ly en dalk voor hulle af te sterwe? Trouens, elkeen van die Tien Gebooie is gebreek deur die roker. Die persoon wat sê: “Dit is my besigheid as ek wil rook,” is ‘n verdomde dwaas.

Die wette van die fisiese en geestelike natuur moet gehoorsaam, nooit geïgnoreer word nie.

2) Jy moet die uitdruklike opdragte van die Skrif gehoorsaam.

As jy nie weet wat dit is nie, vind uit vir jou lewe. Onkunde is nie so salig soos dit na bewering is nie. Jy is dood sonder daardie kennis.

Byvoorbeeld, besef jy dat as jy jou naaste haat, jy ‘n moordenaar is en jy net so skuldig voor God is as iemand wat jy ken op die doodstraf? Besef jy dat as jy getroud is en ‘n ander vrou begeer, jy skuldig is aan egbreuk? Of as jy nie getroud is nie en wellus hê agter ‘n vrou aan, is jy skuldig aan egbreuk as sy getroud is, of owerspel as sy nie is nie?

Dink jy, jy sal die gevolge ontsnap vir sulke sondes omdat hulle nie uiterlik manifesteer nie, of omdat die mens jou nie gekonfronteer of jou skuldig bevind het vir daardie sondes nie? Ek ken mense wat die doodstraf ontvang het of wat in die proses van die dood is vir hulle geheime moorde, want hulle sondes is nie geheim vir God nie en is Hy die Regter Wie elke sonde oordeel. Dink jy mense kry nie kanker of hartsiektes van bitterheid of haat nie?

Hoe is die dat jy voortgaan in jou sondes asof Hy nie bestaan nie?

“Waar is die geregtigheid?” kan jy woedend uitvaar wanneer jy sien ‘n moordenaar kry net drie jaar in die tronk of kom heeltemal vry daarvan af. Dink jy enigiemand ontsnap? Niemand kan nie…nooit.

Terwyl die wette van die mens nie sondes van die verstand en hart dek nie, doen die Wette van God dit. Jy sê jy glo in God, maar doen jy dit regtig? Glo jy dat Hy jou sal oordeel, volgens Sy Wet, wat veel meer veeleisend is as ‘n mens’n, en dat Hy van jou selfs die gedagte of houding van die oortreding van Sy wette sal vereis? As jy in God glo, hoe is dit dat jy met jou sondes voortgaan asof Hy nie bestaan ​​nie?

Dit is geskryf:

“Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.”(Galasiërs 6:7 AOV).

Sommige sê die Bybel is ‘n berugte boek. Ek sê vir julle Dit is meer as ‘n berugte boek. Dit praat die waarheid; indien wel, hoekom lees jy Dit nie en glo Dit en doen wat Dit jou vertel om te doen nie? Het dit nie by jou opgekom dat as jy nie so doen nie, die vloeke vir onkunde en ongehoorsaamheid wat Dit uitspreek, sekerlik op jou sal val nie?

Sommige sê Jesus is die Seun van God. Selfs as Hy slegs erken word om ‘n wyse man en ‘n vername leraar of profeet te wees, mense ag moet slaan op wat Hy sê. Wyse manne of profete van God is nie dwase of ewemin verleiers nie. Onderwysers is nie vername onderwysers as hulle nie weet wat hulle praat nie. Maar Hy is die Seun van God, en wat Hy sê staan. Van die opdragte van die Skrif, het Hy gesê:

“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.”(Mattheus 5: 17-19 AOV).

Die Here ken julle harte en julle afgode.

Hierdie twee areas van gehoorsaamheid soos hierbo bespreek (gesonde verstand en die opdragte in die Skrif), hoewel dit nodig en goed is, is nie genoeg om gered te word nie, “omdat uit die werke van die wet geen mens geregverdig sal word nie.” Dit bring ons by die derde en kritieke area van gehoorsaamheid:

3) Jy moet God gehoorsaam deur geloof.

Hy het sekere persoonlike vereistes van elke persoon wie Hy roep. Hierdie vereistes word nie spesifiek uitgespel in die Wet van God nie, maar is ingesluit daarin. Byvoorbeeld, die Here het my vrou en my beveel om na Lethbridge te kom. Deur die geloof het ons gekom, gehoorsamend aan God.

Hoe word dit geintegreer in die Wet van God? Dit is geskryf dat ons die Here moet liefhê met alles wat ons is, met geen ander gode naas Hom nie. As ek gekies het om nie na Lethbridge te kom nie, in teenstelling met God se opdrag, sou dit net wees omdat ek ‘n ander voorkeur gehad het en daarom Hom nie lief gehad het met my hele hart, siel, verstand en krag nie.

Nog ʼn voorkeur is ‘n god buiten Hom. Dit kan enigiets goed of sleg in dit self wees, soos ‘n vrou of man, ‘n kind of kinders, ‘n ma of pa, ‘n werk, ‘n stokperdjie of sport, sekuriteit, gerieflikheid, ontspanningsaktiwiteite, slimheid, skoonheid, onderwys, status, mag, geld, vriende, gesondheid, roem of erkenning, kos, TV, enige besitting – groot of klein, film sterre, ʼn wellus of gebrek.

Christene het baie gode buiten die gewones van die wêreld, soos kerk, gebedstye, die Bybel, eredienste, pastore, kleinvee (gemeentes), self-geregtigheid en aanvaarding deur die kerk familie.

Sy wette en persoonlike voorskrifte is altyd vir ons beswil

Hierdie derde punt van gehoorsaamheid is belangrik, want dit is die area van die geloof. “Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag,” en “deur die geloof word ons gered.” Van kardinale belang omdat hierin die kruis en jou dood is. Die Here ken julle harte en julle afgode; Hy weet dus jou behoeftes, en gee Hy persoonlike opdragte om dié behoeftes te vervul. Gehoorsaam, is jy gered. Verontagsaam, verloor jy. Dit is waar die tekkie die teer tref.

Ek het eens ‘n man geken wat baie geheg aan sy hond was. Die Royal Canadian Mounted Police, het hy my vertel, het ‘n ooreenkoms met hom aangegaan om die hond te koop, omdat die hond groot belofte ingehou het. Toe die tyd kom vir hom om die hond af te gee, kon hy dit nie doen nie. Ek het van die Here ontvang dat hy nodig het om sy hond op te gee in gehoorsaamheid aan die Here, en het hom so vertel. Hy het weggestap, en my as ‘n prediker van slawerny veroordeel.

God het Abraham gevra om sy enigste seun op te gee (selfs dood te maak), Jesus het die ryk jongman gevra om al sy groot rykdom op te gee; Ek het gevra dat hierdie man sy hond opgee. As ek ‘n prediker van slawerny is, wat is Jesus dan, indien nie die Tiran van tiranne nie? Hierdie man was ‘n slaaf vir sy hond, die Here wou hom bevry van sy slawerny, en was Hy beskuldig vir die instelling van slawerny! So bly die man in sy kettings tot op hierdie dag, of hy nog sy hond het of nie.

Hierdie man spel “dog” agteruit. Afgodedienaars het net die poel van vuur waarna hulle kan uitsien (Openbaring 21:8).

Al die goeie werke of dade sal nie vergoed vir die aanbidding van ander gode nie. Hy sal geen vervanging aanvaar nie; hulle sal nie die probleem oplos nie. God is nie onverstandig of doelloos deur die punt van gehoorsaamheid vir elke persoon te kies nie. As my baas my aansê om brille op my oë te sit, omdat ek by ‘n slypsteen sal werk, wat help dit om in plaas daarvan, handskoene oor my hande te trek? Sal dit my oë red?

Mense, Sy wette en persoonlike voorskrifte is altyd vir ons beswil; hulle is om ons te help en nie om ons te verhinder of te belas nie. Hy is nie ‘n selfsugtige diktator nie; Hy soek ons ​​heel beste. Hoekom sal ons nie gehoorsaam wees en leef nie?

Daar is net een manier om Hom te behoorsaam in die hart, en dit is om te doen soos Hy vra.

Hierdie derde area van gehoorsaamheid is die moeilikste. By tye sal dit lyk dat God se opdrag dit weerspreek wat goed, redelik, verstandig, reg, of waar is. Jy moet weet dat dit wat jy ontvang het, van die Here is en nie net jou eie verbeelding of iemand anders’n nie.

Maar Hy vra vir vreemde dinge en dinge wat blyk of dit selfs Homself weerspreek. Sekerlik het Abraham daardie probleem gehad toe hy gevra is om Isak as ʼn offer aan te bied, wat slegs die heidene sou doen; voor Abraham se tyd was dit geskryf, “Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word…” (Genesis 9:6). Tog het Abraham geweet dat God met hom gespreek het, en het hy gehoorsaam.

Een het gevra of God tevrede sal wees as ons Hom in ons harte gehoorsaam. Met ander woorde, “Dit is die gedagte wat tel.” Voorwaar, gehoorsaamheid moet uit die hart kom, maar daardie gehoorsaamheid sal openbaar word deur wat ons doen. Daar is net een manier hoe ons Hom kan gehoorsaam in die hart, en dit is om te doen soos Hy vra. Geloof sonder werke is dood, so is die liggaam sonder asem. Hy gee ons om te wil en te doen na Sy welbehae; ons moet optree.

Terwyl Abraham iets gevra was wat duidelik die wette van God weerspreek het, kan ‘n mens iets gevra word wat net lyk om so te doen, soos om ‘n mens se kerk te verlaat. “Hoe kan dit wees?” mag hy of sy vra. “Wil God nie hê ons moet na Sy Kerk toe gaan nie?” Maar ek vra, “Wat is Sy Kerk? Hoe ‘gaan een kerk toe’? “Daar is nie so iets soos kerk toe gaan in die Bybel nie.

Weet jy dat die organisasie wie se vergaderings en dienste jy bywoon God se Kerk is, of is jy slegs so vertel deur diegene wat dit bywoon? Het jy daardie kennis ontvang deur ‘n openbaring van die Here, of veronderstel jy dat hulle God se Kerk is omdat hulle hulself Christene noem, hul groep ‘n kerk noem, ‘n pastoor of leier het, gereeld kerkdienste hou, liedere sing, bid, lees, die Bybel verkondig, en hulself op vriendelike manier voorstel? Indien die laaste, oordeel jy na die uiterlike, wat nie goed genoeg is nie.

Die profete was deur God gestuur om met hierdie einste soorte groepe te spreek, omdat Sy oordeel oor hulle gedreig het; Hy was ontevrede. Hulle het Hom verwerp en Sy profete vervolg. As jy met sulkes omgaan, is jy net so verantwoordelik vir die steniging van die profete en die kruisiging van Christus as diegene wat dit persoonlik gedoen het. Glo dit; dit is waar.

“Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.” (Spreuke 14:12 AOV).

Dit is tyd om alles te ondersoek as jy met God gaan wandel.

God oorsien nie wat nodig is ter enige tyd nie.

Die Here sê dat ongehoorsaamheid rebellie is en rebellie is soos heksery. Daarom, jy wat God ongehoorsaam is, terwyl jy beweer om Hom lief te hê en te dien, kan nie hekse en Satan aanbidders veroordeel nie, want jy is nie beter af as hulle nie en is selfs erger; jy behoort van beter te weet. Jy bely om in die Here te glo, terwyl hulle dit nie doen nie, en glo die Bybel is deur God gestuur en geïnspireer, terwyl hulle dit nie doen nie.

Het die Here nie gesê Hy sal eerder dat jy koud is as louwarm nie? Dit verstom my dat die Skrif verklaar dat die lou gelowiges uit Sy mond gespuug sal word, maar steeds gaan hulle aan ​​en kyk by hul neuse af aan die linker en aan die regterkant (na die koues en warmes), en is duidelik onbewus van hul eie staat. Sulkes is sekerlik deel van die louwarm kondisie en die essensie daarvan.

Jy gaan voort in jou sogenaamde Christelike wandel en wonder, “Waar is die vrede, vreugde, krag en gemeenskap met God? Hoekom is my sake in ‘n gemors? Hoekom is my gebede nie deur Hom verhoor nie? Hoekom hoor ek nie Sy stem nie? ” Die antwoord is dat jy nie doen wat van jou verwag word nie.

As jy die eerste area van gehoorsaamheid ignoreer, hoekom moet Hy dan met jou spreek van die tweede? As jy ongehoorsaam is in die tweede, hoekom moet Hy Homself persoonlik aan jou bekend maak deur jou bevele te gee om jou hoër te neem? God is nie ‘n dwaas nie, Hy is nie ‘n bedelaar nie, en Hy oorsien nie wat nodig is ter enige tyd nie. Eerste dinge eerste. In Handelinge 10, was Cornelius ‘n toegewyde man voordat hy gered is, en is hy deur God verhoor omdat hy gevrees het, wat net nog ‘n manier is om te sê hy het dit wat God gesê en verwag het, grootlikse respek.

Daar is diegene wat dink of voorgee dat hulle God se seën het. Hulle beweer om vrede en vreugde te hê, óf omdat hulle weet dat hulle veronderstel is om dit te hê en hul bes doen om dit te demonstreer, of omdat hulle mislei word deur geeste wat hulle wonderlike gevoelens gee. Daar is ‘n afskuwelike ding wat oral oor die wêreld versprei: Mense voel allerhande ekstases, menend hulle van God is; en probeer om met hulle te praat! ‘n Mens kan net sowel met die duiwel homself praat. Nie net sal hulle jou ignoreer of nie saamstem nie, maar hulle sal by tye gewelddadig word. As ek enigsins op hulle druk, vind ek hulle het geen fondament, geen substansie nie, geen kennis van God of van die Skrif nie, maar hulle “voel regtig puik!” Hulle vermoed diegene wie die waarheid praat om die misleiers en selfs anti-Christus te wees om teen iets “so goed en vanselfsprekend van God” te praat.

As jy gehoorsaam, sal jou bloed vloei.

Roep na die Here met ‘n opregte hart en nie slegs met die lippe nie. As jy na Hom roep, wees bereid om te doen wat Hy van jou vereis. As jy nie ‘n waaragtige hart het nie, vra Hom daarvoor. Dit is een gebed wat nie onbeantwoord sal gaan nie.

Wil jy werklik God se wil doen? Wil jy Hom ken en van Hom hoor in al die kwessies van die lewe? Wil jy dat God Homself aan jou bekend maak? Hier is hoe (met die wil van die Here):

“Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.”(Johannes 14:21 AOV).

Sy gebooie is daardie persoonlike aanwysings vir jou. Hierdie is die moeilikste om te gehoorsaam. Hulle benodig jou hart, jou lewe. Onthou die ryk jongman? Hy het die hele Wet van jonks af onderhou, het hy gesê. Toe kom sy persoonlike vereiste:

“Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.”(Mattheus 19:21 AOV).

Die man het nie geloof gehad nie. Om al God se Gebooie te onderhou, sou een sekerlik dink hy het. Nietemin, neem dit min of geen geloof om die Wet te onderhou.

Die wet sê, “Eer jou vader en jou moeder.” Maar wat sal jy doen wanneer Christus sê: “Versaak jou vader en moeder,” of: “Laat die dooies die dooies begrawe”? Sal jy geloof hê? Sal jy gehoorsaam?

Die Here sit Sy vinger op die kwessies in jou lewe, en daardie sal jy nooit maklik vind nie. As jy gehoorsaam, sal jou bloed vloei. God het nie Homself verbind tot die halfhartige nie. Al diegene wie Hy roep, moet na Sy Seun kom deur die kruis. Daar is geen ander manier nie. Om jou liggaam te gee om verbrand te word is nie genoeg nie; God vereis gehoorsaamheid en nie offerande nie.

Moet nie aan die begeertes van jou vlees toegee nie, veral nie in My Naam nie. <

p>My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, kom uit onder die werkers van ongeregtigheid, wie hou van die eer van die mense. Kom uit onder die liefhebbers van genot wat slegs soek om hulself te geniet. Bekeer jou van jou sondes, draai weg van jou gode, doen weg met alle valsheid, soek wat reg is, soek elkeen goed vir ʼn ander, en nie jou eie nie.

Stop speletjies speel. Ek speel nie speletjies nie. Jy weet dit sekerlik. Moet nie aan die begeertes van jou vlees toegee nie, veral nie in My Naam nie. Moenie die wêreld liefhê nie, moenie doen wat jy wil nie, maar soek heiligheid van hart.

Dan sal julle My seuns en dogters wees, en Ek sal jou aanneem en vir jou ‘n Vader wees, om jou te dra, om jou te troos, om voorsiening te maak vir jou, om jou te beskerm teen alle kwaad, en jou te seën en te bewaar, altyd. Dan sal jy die vrede ken waarna jy gesoek het.

Moenie dat My toorn op jou uitgestort word nie. Kom weg van diegene wie My Naam tevergeefs vir hulself opneem, wie leringe van duiwels onderrig, om hulself en ander te bedrieg, en so hulself te vernietig terwyl hulle mislei is om te dink hulle doen My ʼn diens en eer.

Kyk om jou. Ek het nie die dood, siekte, egskeiding of finansiële probleme vir niks gebring nie. Ek het hulle nie gebring as ʼn toets nie, om jou en díe rondom jou te beproef nie. Ek bring hulle as gevolg van jou sondes en as gevolg van die gemeenskap wat jy hou.

Bekeer jou, en Ek sal vergewe. Kom uit, en ek sal genees, reinig, en red. Kies die lewe en nie plesier nie, en ek sal jou plesier in ewigheid gee. So sê die Here.

Gehoorsaam Hom deur geloof in alles wat Hy van jou vereis, en jy sal vry wees.

GEVOLGTREKKING

Daar is drie gebiede van gehoorsaamheid:

1) Kwessies van gesonde verstand.

Doen die regte, weerhou van die verkeerde.

2) Onderhou die Wet.

Die Wet was nooit weggedoen nie. (As ek verkeerd is, doen al daardie dinge wat jou vlees begeer. Geen probleem nie, want as die Wet nie meer daar is nie, is daar ook geen straf meer nie.)

3) Verstaan dit wat God persoonlik van jou verwag, en gehoorsaam ten alle koste.

Dan sal jy die beloning vanuit die Hemel hê, en Jesus Christus sal Homself aan jou openbaar. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Is jy vry?

Die eerste twee areas van gehoorsaamheid sal jou grootliks baat, maar hulle sal jou nie vry maak nie. Jy moet glo in die Here Jesus Christus om vry te wees. Gehoorsaam Hom deur die geloof in alles wat Hy van jou vereis, en jy sal vry wees. Moenie na jou godsdienstige metgeselle en leiers luister in jou georganiseerde kerke nie. As hulle God se dienaars was vir jou beswil, sou hulle nie daar wees nie. Moenie vlees en bloed raadpleeg nie. Hulle sal jou elke keer terug hou; dís hul bedryf. Jy moet bereid wees om uit te kom, soos Abraham, alleen indien nodig, en dit is byna altyd so.

“Hy Wie julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen.” (1 Tessalonisense 5:24).

Victor Hafichuk

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x